MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

20 utalentowanych laureatek zostało wybranych spośród 600 zgłoszeń, które napłynęły w pierwszym w Polsce programie stypendialnym dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą nowych technologii. Dostaną wsparcie finansowe i opiekę mentorską, która pozwoli im rozwinąć potencjał i zaplanować przyszłość zawodową. Program organizowany jest przez Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. 13-ego października w siedzibie Intel w Gdańsku odbyła się jego uroczysta inauguracja.

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny przeznaczony wyłącznie dla kobiet i wyłącznie dla tych, które interesują się obszarem ICT (information and communication technology).- Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce. Zainteresować je obszarem nowych technologii i wykształceniem, które się z nim wiąże - mówi Michał Dżoga, Corporate Affairs Manager - Europe, Intel.

Program, mimo że w tym roku zaproponowany został w wersji pilotażowej, obejmującej zaledwie siedem uczelni technicznych, cieszył się ogromnym zainteresowaniem maturzystek i studentek. - Dostaliśmy ponad 600 zgłoszeń, z czego, w pierwszym etapie, wybraliśmy 43 najlepsze. Z tymi kandydatkami przeprowadziliśmy wywiady na Skype. Byliśmy pod wielkim wrażeniem dziewczyn - ich osobowości, ambicji i rozległości zainteresowań. Wybór był naprawdę trudny, co potwierdza, że w kobietach kryje się wielki, technologiczny potencjał - mówi dr Bianka Siwińska, z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zaproszone również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intela w Europie, które będą miały okazję poznać 13. i 14. października przy okazji inauguracji programu stypendialnego.

Na ratunek statystykom. Liczba studentek kierunków technicznych spada

Branża informatyczna w Polsce i na świecie od lat charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zatrudnienia kobiet - od kilku do kilkunastu procent. Dodatkowo, jak pokazuje raport "Kobiety na politechnikach 2015" Fundacji Perspektywy - od kilku lat obserwujemy w naszym kraju niepokojącą tendencję zmniejszania się liczby studentów kierunków związanych z informatyką i telekomunikacją w ogóle. Kobiet jest wśród nich około 13. procent. Spożytkowanie wielkiego potencjału kobiet w kluczowym dla rozwoju cywilizacyjnego obszarze nowych technologii jest warunkiem koniecznym dla jego rozwoju.

Program potrwa od października 2015 do czerwca 2016.

Więcej informacji: www.stypendiadladziewczyn.pl

 

 

 

                                             

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt