Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


28  października 2015 r. w oświęcimskiej PMWSZ odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne pt. „Przeszczepy tkanek i narządów – szansa na zdrowie i życie” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Ministerstwa Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 400-osobowa grupa uczniów klas drugich i trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Oświęcimiu wraz z nauczycielami i wicedyrektorem szkoły Iwoną Malewską-Rachwał oraz studenci.

W trakcie spotkania wyemitowano film edukacyjny z zakresu prawnych, medycznych i etycznych aspektów dotyczących przeszczepiania tkanek i narządów w Polsce, a potem rozpoczęła się żywa dyskusja z udziałem specjalistów z dziedziny transplantologii.

Na liczne pytania młodzieży odpowiadali: dr  Adam Mały - specjalista chirurgii ogólnej, koordynator transplantologiczny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach; ksiądz prof.  Piotr Morciniec - Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie, Kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Teologicznego w  Opolu; Jan Malinowski, który przeszedł operację przeszczepu serca oraz  Jolanta Wszołek - prezes NZOZ FRK Homograft  Sp. z o.o. - Banku Tkanek w  Zabrzu.

- Porozmawiajmy w rodzinie o przeszczepach, by dowiedzieć się, kto bierze pod rozwagę ofiarowanie swoich tkanek po śmierci, a kto odrzuca taką możliwość - zachęcała prezes Banku Tkanek Homograft w Zabrzu Jolanta Wszołek. - Jeżeli członkowie rodziny omówili tę kwestię, wtedy rozmowa z lekarzem o pobraniu tkanek przebiega spokojnie, znają wolę zmarłego i interesują się, czy doszło do pobrania np. rogówek, czy zastawek serca. Jeśli takiej rozmowy nie było, z chwilą śmierci bliskiej osoby, rodzina czuje na sobie ciężar podjęcia tej decyzji, co wywołuje silny stres i często nie dochodzi do pobrania tkanki - powiedziała.

Jak wynika z danych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek liczba dawców tkanek w ostatnich latach nieznacznie wzrosła.  Choć odnotowujemy lekką tendencję wzrostową, jednak oczekujących wciąż jest znacznie więcej niż pobranych tkanek . W Europie najwięcej zarejestrowanych dawców jest w Hiszpanii.

- Badania wskazują, że aż 90 proc. ankietowanych jest skłonnych przyjąć organ od dawcy, oddać swój organ deklaruje już 60 proc., a w praktyce jest to zaledwie kilkanaście procent – mówił ksiądz prof.  Piotr Morciniec ,Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie, Kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Teologicznego w  Opolu.

 - Trzeba jednak pamiętać, że jeden dawca może być dawcą kilku narządów, w tym dwóch nerek, wątroby, serca, dwóch płuc i trzustki. To oznacza, że może pomóc nawet sześciu osobom. Dlatego niezwykle istotnym jest, aby rodziny ze sobą rozmawiały i wiedziały, co każdy z członków rodziny myśli o transplantacji, by w chwili śmierci bliskiej osoby przekazać jej decyzję, a nie swoją wolę – wyjaśniali panel iści.

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Szacuje się, że dzięki niej każdego roku szansę na powrót do zdrowia ma ok. 1 - 1,5 tys. osób w kraju. Na całym świecie codziennie umiera piętnaście osób, nie mogąc doczekać się przeszczepu.

„Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej: decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru drugiego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości” - takie stanowisko Kościoła katolickiego wobec przeszczepów przedstawił papież Jan Paweł II podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu Transplantologicznego w 2000 r.

Młodzież wypełniła ankiety przed i po spotkaniu, otrzymała również foldery informacyjne oraz oświadczenia woli, które po wypełnieniu będą wyrażeniem zgody na pobranie po śmierci tkanek i narządów do przeszczepienia.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave