MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Liderzy Zarządzania Uczelnią

26 wspaniałych

Rektorzy i menadżerowie z 16 polskich szkół wyższych zostali nominowani do Nagrody Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Łącznie nominowano 26 osób i zespołów, najwięcej z Politechniki Łódzkiej (5 nominacji) i Akademii Leona Koźmińskiego (4).

Zobacz sylwetki nominowanych

Zarządzanie uczelniami profesjonalizuje się i wymaga wiedzy. Aby upowszechnić dobre praktyki, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma doradcza PCG Polska ogłosiły konkurs „Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015”.

W świecie akademickim zarządzanie szkołami wyższymi staje się tematem coraz ważniejszym. - Od umiejętności menedżerskich osób na kluczowych stanowiskach zależy powodzenie uczelni i wydziału, dlatego promujemy ideę profesjonalizacji zarządzania na każdym szczeblu - mówi Piotr Dmochowski-Lipski, prezes PCG Polska. - Nagrodami LUMEN wyróżnimy osoby, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Chcemy pokazać ich osiągnięcia w pełnym świetle - stąd "lumen" w nazwie.

Ocena jakości polskich uczelni jest przedmiotem corocznego Rankingu Szkół Wyższych publikowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. - Nasz ranking, oparty na doskonalonej przez lata metodologii wyłaniania najlepszych uczelni, z założenia koncentruje się na dydaktyce i badaniach - podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Perspektyw. - Nadszedł czas na nową inicjatywę, promującą osoby zarządzające uczelniami i wydziałami. Wybraliśmy formułę otwartego konkursu, gdyż zależy nam, by każdy udany projekt miał szansę bycia zauważonym i nagrodzonym.

Pierwsza edycja Konkursu dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN obejmuje pięć kategorii. Są to: Zarządzanie uczelnią, Innowacyjność, Współpraca z otoczeniem, Infrastruktura oraz Umiędzynarodowienie.

Na konkurs nadesłano 160 zgłoszeń z 63 uczelni. Zostały one ocenione przez Kapitułę złożoną z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu, której przewodniczy prof. Michał Kleiber.

Po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków Kapituła nominowała, we wszystkich kategoriach, łącznie 26 osób i zespołów z 16 polskich szkół wyższych, spośród których podczas Gali Konkursu zostanie ogłoszona piątka laureatów Nagrody Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015.

Wśród uczelni, z których nominowano kandydatów są uniwersytety (UJ, UW, UŁ, UAM, UMK i UWM), politechniki (PG, PŁ, PO, PW i PWr.), uczelnie medyczne (GUMed, UMŁ, UM Poznań) i uczelnie niepubliczne (ALK i Uniwersytet SWPS). Najwięcej nominowanych pochodzi z Politechniki Łódzkiej (5 nominacji) i Akademii Leona Koźmińskiego (4).

Oficjalne ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 23 listopada br. podczas uroczystej Gali Konkursu LUMEN 2015 towarzyszącej Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią. Oficjalna strona konferencji: www.lumen.pl

Wśród patronów nagrody LUMEN są m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polska Komisja Akredytacyjna.

Serwis "PAP Nauka w Polsce" i "Forum Akademickie" są partnerami medialnymi konkursu.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt