MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wygląda na to, że Politechnika Wrocławska znalazła patent na patenty. W 2015 roku po raz piąty z rządu, począwszy od 2010 roku uzyskała najwięcej patentów w Polsce – wynika z najnowszego raportu Urzędu Patentowego RP.

W 2014 roku Politechnika Wrocławska zgłosiła 153 wynalazków i wzorów patentowych, a uzyskała 123 patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe. Wśród nich tester gruntowy, nowatorskie urządzenie badające dynamiczny wpływ podwozi pojazdów terenowych na wytrzymałość i odkształcenia gruntów. To dzieło pracowników Wydziału Mechanicznego prof. Piotra Dudzińskiego i mgr. inż. Damiana Stefanowa zostało docenione już w 2014 r. na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. W ostatnich pięciu latach uczelnia zgłosiła 582 patenty, z czego 434 wynalazki zostały już opatentowane.

Nie jest znany na świecie odpowiednik takiego rozwiązania. Nasze urządzenie jest idealnym kompromisem pomiędzy bardzo drogimi i czasochłonnymi badaniami na obiektach rzeczywistych, a prostszymi, lecz niedokładnymi, pomiarami realizowanymi dotychczasowymi metodami – mówi prof. Piotr Dudziński. Naukowcy liczą, że ich wynalazek trafi do seryjnej produkcji.

Za kolumnę i oprzyrządowanie mikroskopu pod nazwą „Sposób i układ do kierunkowej detekcji elektronów w skaningowym mikroskopie elektronowym”, opracowanego przez dr inż. Witolda Słówko, Politechnika otrzymała aż dwie nagrody: złoty medal wystawy oraz nagrodę specjalną za kreatywność wykazującą potencjał w ulepszaniu codzienności, przyznaną przez Tajwańskie Stowarzyszenie Wynalazców na międzynarodowej wystawie wynalazków INPEX 2014, w Pittsburgu w USA. To rozwiązanie ma na celu dokładniejsze zobrazowanie 3D badanego obiektu.

Ciekawym patentem jest urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych, opracowane przez mgr inż. Damiana Stefanowa i prof. Piotra Dudzińskiego. Bada ono dynamiczny wpływ podwozi pojazdów terenowych na wytrzymałość i odkształcenia gruntów. Wynalazek otrzymał złoty medal na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2013”. Dostał również nagrodę Federacji Kosmonautów Rosyjskich na 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Kilkanaście rozwiązań, które w 2014 roku zostało zgłoszonych do Urzędu Patentowego, doczekało się już komercjalizacji – dodaje Katarzyna Paprzycka, rzecznik patentowy z Działu Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej PWr.

Piotr Barszczewski, Zarząd Parlamentu Studentów

– Uczelnia zmienia się na naszych oczach i widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku, bo realizowane projekty są dla studentów. Łatwo zauważyć te pozytywne reakcje na oficjalnym profilu politechniki. Na przykład budowa uczelnianego bulwaru nad Odrą spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, zdobyła co najmniej 1000 laików! Polinka, kolejka linowa, jest jednym z przykładów na to, że nasza uczelnia jest pionierem w bardzo wielu dziedzinach.

Ale naprawdę zaskakujące są pomysły studentów politechniki. To, co oni tworzą w licznych kołach naukowych, przekracza granice ludzkiej wyobraźni. Na przykład w Kole naukowym pojazdów i robotów mobilnych stworzyli skuter elektryczny, który nie potrzebuje paliwa czy innego źródła zasilania. Zbudowany przez studentów z Koła Naukowego Off Road łazik marsjański zdobył II miejsce na międzynarodowych zawodach University Rover Challenge 2013 na pustyni Utah w Stanach Zjednoczonych. Mieli pomysł, zrealizowali i osiągnęli sukces. Akademicki Klub Lotniczy pracuje m.in. nad samolotami bezzałogowymi, studenci z Koło Naukowego OSA&SPI stworzyli laserowe szachy.

Przykładów takich genialnych pomysłów jest mnóstwo, systematycznie prezentujemy je podczas Forum Aktywności Studenckiej i za każdym razem odczuwam nie tylko zdumienie, ale i dumę z tego, że nasi studenci są tak genialni, a Politechnika stwarza im takie możliwości.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt