MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Do 4 grudnia br. gimnazja z całej Polski mogą zgłaszać uczniów do nowego ogólnopolskiego konkursu – Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Stawka w zawodach to zaproszenie na wycieczkę studialną do Brukseli i Parlamentu Europejskiego oraz cenne nagrody rzeczowe!

 

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to nowy ogólnopolski i trzyetapowy konkurs realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizatora konkursów i olimpiad przedmiotowych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalanych z całej Polski (min. Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Olimpiady Przedsiębiorczości, która ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju).

Celem zawodów jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i promowanie postaw, które umożliwiają pełne i efektywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Udział w zawodach ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, uczyć dyskutować w sposób uwzględniający różnorodne opinie, a także przygotowywać do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.

Na najlepszych zawodników czekają wspaniałe nagrody. Zwycięzca oraz jego opiekun merytoryczny zostaną zaproszeni na atrakcyjną wizytę studialną do Brukseli i Parlamentu Europejskiego. Ponadto laureaci Olimpiady i ich nauczyciele otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe. Opiekunom najlepszych zawodników zaoferujemy również możliwość udziału w projekcie badawczym na uczelni we współpracy z nauczycielami akademickimi.

Zapisy ruszają już 16 listopada i potrwają do 4 grudnia br. Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy na naszą stronę internetową www.gowos.pl, na której dostępny jest regulamin oraz formularz rejestracyjny.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt