Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Międzynarodowa współpraca gospodarcza, problemy przedsiębiorców czy nowoczesne rozwiązania – to tylko niektóre z kwestii, które były poruszane na listopadowej Międzynarodowej Konferencji pod nazwą: „Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej". Organizatorem wydarzenia była PWSZ w Suwałkach, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

- Przedsiębiorczość w północno-wschodniej Polsce różni się od tej w pozostałej części kraju. Wpływ ma na to m.in. specyficzne położenie regionu – mówi profesor Aleksander Maksimczuk, wykładowca PWSZ w Suwałkach oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań i doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Wzajemna współpraca pomiędzy jednostkami gospodarczymi z różnych krajów jest korzystna obustronnie. Zapewnia ona wiele szans i korzyści dla firm zlokalizowanych szczególnie wzdłuż granic polskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej oraz słowackiej. - Nie bez znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw są też różnego rodzaju wydarzenia o zasięgu globalnym - zauważa prof. Maksimczuk. Chodzi tu o uszczelnianie granic czy rosyjskie embargo. Tracą na tym właśnie przedsiębiorcy nastawieni na eksport na wschód. Na problemy przedsiębiorców wpływ ma też niejednokrotnie konkurencja na rynku czy też brak odpowiedniej polityki gospodarczej wspomagającej handel i usługi.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave