MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Podczas wykładu profesora Vetulaniego sala była zapełniona do ostatniego miejsca.

Tegoroczna konferencja naukowa pt. Science: Polish Perspectives (SPP) odbyła się już po raz czwarty, tym razem w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Prawie 200 młodych naukowców z całej Europy zjechało się do tego uniwersyteckiego miasteczka żeby zaprezentować wyniki swoich badań naukowych.

Konferencję poprzedził organizowany wspólnie z Cambridge University Scientific Society wykład otwarty na temat organizmów genetycznie modyfikowanych, wygłoszony przez prof. Jerzego Paszkowskiego oraz prof. Sir Davida Baulcombe, światowej sławy znawców genetyki roślin z uniwersytetu w Cambridge. Następnego dnia odbyły się warsztaty tematyczne, które przeprowadzili m.in. Boston Consulting Group, znany komik z Londynu Steve Cross, oraz Justine Alford ze słynnego naukowego czasopisma internetowego IFL Science.

Popularno-naukowy charakter miały też prezentacje tegorocznych, światowej sławy gości. Prof. Jerzy Vetulani tłumaczył skąd bierze się moralność, prof. Mariusz Jaskólski opowiadał o fascynującej przyszłości krystalografii, prof. Wiesław Nowiński wyjaśniał, jak skomplikowany jest ludzki mózg, a dr hab. Izabela Wagner opowiadała o problemie mobilności naukowców z punktu widzenia socjologa.

- Na konferencji szczególnie podobał mi się entuzjazm - nie tylko ten, z którym ja zostałem przywitany, bardzo wysoki jest też poziom naukowy -  mówi prof. Jerzy Vetulani. - Widzę, jaki jest pożytek z tego, że starzy i doświadczeni polscy uczeni zebrali się razem z młodymi, którzy dopiero wchodzą w ten wspaniały naukowy świat. Sądzę, że takie konferencje powinny odbywać się także w Polsce, wspierane przez polskie czynniki rządowe i media, bo to jest naprawdę coś dobrego, co możemy zrobić. Ta jedność pomiędzy najlepszymi mózgami w kraju i na Zachodzie to jest coś, co dla Polski jest bardzo ważne.

Oprócz wykładów wybitnych gości uczestnicy mogli również usłyszeć prezentacje młodszych kolegów i koleżanek m. in. o algorytmie poszukiwania dawców przeszczepów, wpływie genetyki na decyzję o zdradzie partnera lub partnerki, tańczących pęcherzach moczowych oraz przewidywaniu przestępstw za pomocą komputerów.

Podczas konferencji odbyły się także dwa panele dyskusyjne, które poprowadził redaktor Jacek Żakowski z tygodnika Polityka. W piątek uczestnicy i goście dyskutowali o patriotyzmie naukowym, czyli o metodach wspierania Polski podczas prowadzenia badań za granicą. W sobotę rozmowa była skupiona wokół różnych ścieżek rozwoju kariery naukowej. Obie dyskusje zostały zdominowane przez temat perspektyw naukowych w Polsce.

- Ta konferencja jest dowodem tworzenia się kapitału kulturowego, którego bardzo Polsce brakuje. Najciekawsze jest to, że tyle osób chce się w ten projekt zaangażować. Mam wrażenie, że powstaje taka „polska mafia naukowa”, która może odgrywać ogromną pozytywną rolę -  podkreśla Jacek Żakowski.

W przerwach uczestnicy mogli spotkać się z przedstawicielami firm partnerskich, wśród których w tym roku znaleźli się m. in. Boston Consulting Group, Polpharma, Selvita oraz Startup HUB Poland. Przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaprezentowali z kolei ofertę programową skierowaną do młodych naukowców, także tych pracujących za granicą. SPP była wspierana również przez Ambasadę RP w Londynie oraz współfinansowana w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja zakończyła się dostojną kolacją w Selwyn College, podczas której wzniesiono także wspólny toast za polską Naukę. Podczas niej, jak i podczas wszystkich wieczornych spotkań, uczestnicy mogli poznać się nawzajem oraz nawiązać cenne kontakty w świecie nauki oraz biznesu.

- Konferencja SPP jest bezprecedensowym wydarzeniem, która ma na celu łączenie młodych, kreatywnych umysłów naukowych polskiego pochodzenia, zarówno ze sobą jak i z przedstawicielami branży biznesowej. W Polsce lubi się nas przedstawiać jako naukowych emigrantów. Jednak my chcemy pokazać, że tutaj znajduje się ogromny naukowy i intelektualny potencjał, który można wykorzystać. Trzeba tylko wiedzieć jak, i temu właśnie służy SPP - podsumowuje Karolina Mirowska, koordynatorka SPP2015.

Science: Polish Perspectives to doroczna konferencja naukowa organizowana przez

środowisko młodych naukowców polskiego pochodzenia, studiujących i pracujących na

uczelniach na całym świecie. Celem SPP jest stworzenie platformy dla młodych badaczy w ramach, której mogliby wymieniać się doświadczeniami, nawiązywać kontakty oraz pozyskiwać informacje na temat możliwości rozwoju kariery w Polsce i za granicą.

Więcej informacji: www.polishperspectives.org

Film podsumowujący konferencję

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt