MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W warszawskiej podstawówce nr. 26 zainaugurowano 16. już edycję akcji Góra Grosza. W imprezie udział wzięli reprezentanci dzieci korzystających ze wsparcia udzielanego ze środków zbieranych w ramach akcji oraz przedstawiciel zarządu Poczty Polskiej – nowego Partnera Góry Grosza, której zaangażowanie obniży koszty akcji aż o jedną trzecią, dzięki czemu grosze od uczniów pomogą większej liczbie dzieci. W tym roku akcja w szkołach i przedszkolach trwać będzie od 23 listopada do 4 grudnia.

Akcja Góra Grosza

Od 2000 roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach w całej Polsce odbywa się wielka zbiórka monet pod nazwą Góra Grosza. Uczniowie wsypują do specjalnych puszek i pojemników „miedziaki”, które mają w swoich portfelach czy skarbonkach. Często proszą też swoich rodziców
o odkładanie najdrobniejszych monet, które potem mogą przekazać w ramach akcji usypywania szkolnej góry grosza. Co ważne, nad przebiegiem każdej zbiórki i liczeniem monet czuwa samorząd szkolny pod okiem nauczycieli.

W sumie, we wszystkich edycjach akcji, dzieci i młodzież zebrały niemal 30 milionów złotych. Dzięki tym środkom pomogliśmy ponad 10 tysiącom dzieci. Tylko w ubiegłym roku uczniowie z ponad 10 tys. szkół zebrali 350 ton drobnych monet o wartości ponad 2,7 miliona złotych. Organizowana już po raz szesnasty, Góra Grosza stała się jedną z największych akcji społecznych w Polsce.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki.

Jednak najważniejszym efektem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele.

- Góra Grosza jest lekcją empatii i dobroczynności. Najcenniejsze jest to, że to same dzieci pomagają innym dzieciom. Mogą poczuć, że mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników – podkreśla Robert Barański, dyrektor Towarzystwa Nasz Dom, organizatora akcji.

Zapraszamy Państwa do współpracy ze stowarzyszeniem Towarzystwo NASZ DOM przy promowaniu tegorocznej Góry Grosza oraz do zapoznania się z innymi naszymi działaniami na rzecz stworzenia
w Polsce przyjaznego i skutecznego systemu wsparcia dziecka w trudnej sytuacji rodzinnej.

Więcej o akcji Góra Grosza

„Z chęcią dałem garść groszaków. Tu nie szło o sumy ale o ideę SOLIDARNOŚCI MIĘDZYLUDZKIEJ. Każdy dał ile miał. To uwrażliwia na los innych. Można siedzieć przed kompem i krytykować. Mało mi ubyło, ale razem uzbieraliśmy jak widać niezły grosz.” - wypowiedź internauty, uczestnika akcji Góra Grosza.

Celami akcji są:               

  • Uświadamianie dzieciom i młodzieży – uczniom szkół i przedszkolakom, że nawet bardzo drobne pieniądze, które same są warte niewiele, przy wspólnym wysiłku pomagają ich kolegom
    i koleżankom, którzy z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu.
  • Rozwój wolontariatu i budowanie kapitału społecznego wśród młodego pokolenia, szerzenie idei jednoczenia wokół słusznego celu.
  • Uczenie współpracy - aktywizacja samorządów uczniowskich, które organizują akcję na terenie swojej szkoły, pod okiem nauczycieli prowadzą zbiórki i przeliczają zebrane monety.
  • Wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju prorodzinnych form opieki nad dziećmi odseparowanymi od rodziny.

Najważniejsze przedsięwzięcia finansowane ze środków Góry Grosza to pomoc ukierunkowana na pracę z rodziną biologiczną, zajęcia specjalistyczne dla dzieci, remonty i wyposażenie rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych i „Domów dla Dzieci”. Pełna informacja na temat pomocy przyznanej ze środków Góry Grosza znajduje się na stronie stowarzyszenia www.towarzystwonaszdom.pl.

Do tej pory nie było w Polsce kampanii na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej na szerszą skalę. Dzięki akcji, połączonej z realizowanym przez nas programem szkoleń rodzin zastępczych, Domów dla Dzieci i opiekunów rodzinnych domów dziecka, wiele dzieci znajduje czasowo nowy dom, zamiast trafiać do dużych instytucji opiekuńczych. Dzięki temu pozostaje większa szansa na ich powrót do rodziny.

Tło akcji – rodziny zastępcze i inne formy opieki

W Polsce jest blisko 42 tysiące rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się ponad 62 tysiące dzieci. Każdego roku z domów zabieranych jest ponad 14,5 tysiąca kolejnych. Niestety, wciąż niewiele z nich trafia do rodzinnych domów dziecka czy zawodowych rodzin zastępczych. Według danych MPiPS w rodzinach zastępczych niespokrewnionych wychowuje się ponad 16 tysięcy dzieci,
w rodzinach spokrewnionych ponad 44,5 tysiąca, a w rodzinnych domach dziecka ponad 2,3 tysiąca.
W całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa około 22 tysiące dzieci.

Towarzystwo Nasz Dom

Skupiamy się na dzieciach, które znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej. Szczególnie tych, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone lub chwilowo niemożliwe do zaspokojenia. Naszym celem jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, ochrona ich praw oraz umożliwienie im wszechstronnego rozwoju. Pomagamy tym, którzy swoimi działaniami wspierają ten cel – ich rodzinom pochodzenia, rodzinom zastępczym i adopcyjnym placówkom opiekuńczo-wychowawcze i innym specjalistom. Nie wartościujemy form opieki zastępczej. Najlepsza jest ta, która potrafi odpowiedzieć na indywidualne potrzeby dziecka i zapewnić mu bezpieczny rozwój.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt