Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


W listopadzie  2015 roku, z inicjatywy AZS-u Kraków, odbyły się Igrzyska Studentów Pierwszego Roku czyli tzw. Cracoviada.

Jak co roku studentki i studenci pierwszych roczników z całego województwa małopolskiego rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach indywidualnych i zespołowych. Celem tej cyklicznej już imprezy jest popularyzowanie sportu i kultury fizycznej wśród braci studenckiej w duchu rywalizacji Fair Play. Różnorodność konkurencji pozwala na to, aby każdy zawodnik i amator sportu coś dla siebie tam znalazł. Rozgrywane są, więc dyscypliny zespołowe: koszykówka, siatkówka, futsal, jak i indywidualne: biegi przełajowe, pływanie, ergometr wioślarski, tenis stołowy.

PWSZ w Oświęcimiu, jako jedyna uczelnia spoza Krakowa, brała udział w tej imprezie. Studenci pierwszego roku Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu: Dariusz Włoch ,  Kamil Wnęk ,  Jakub Sidor,  Rafał Kukla i Piotr Malicki  oraz student z zarządzania Karol Kosiński reprezentowali  Oświęcim w futsalu. W zawodach brali udział jeszcze zawodnicy AWF w Krakowie, UJ, UR i UEK-u. Mecze rozgrywane były w systemie każdy z każdym po 20 minut. Na dwa tygodnie przed Cracoviadą zawodnicy przygotowywali się do turnieju na treningach i meczach sparingowych pod fachowym okiem dr Zbigniewa Witkowskiego wykładowcy w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu PWSZ oraz trenera piłki nożnej. W trakcie zawodów w Krakowie studenci z Oświęcimia  dzielnie walczyli, wygrywając z reprezentacją UJ, 1-0. W pozostałych natomiast meczach z AWF, UR i UEK-iem zajmowali drugie, punktowane miejsca.

Ostatecznie w klasyfikacji całego turnieju PWSZ zajęła IV miejsce a jej reprezentanci  włożyli w zawody wiele sił, serca i potu, pozostawiając bardzo dobre wrażenie na przeciwnikach i organizatorach. Zostali też zaproszeni do udziału w wiosennym turnieju piłki nożnej w Krakowie.Dr Paweł Ochwat (Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu) podsumowuje: - Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok do powstania w naszej uczelni sekcji sportowych w ramach Klubu Uczelnianego AZS PWSZ Oświęcim. Każdy student PWSZ będzie mógł aktywnie uczestniczyć w kulturze fizycznej oraz realizować swoje życiowe pasje poprzez rywalizację sportową.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave