MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Budownictwa i Architektury PW

 Zła wiadomość jest taka, że dyplom ukończenianajbardziej prestiżowychstudiów nie zapewnia sukcesu w roli szefa. Ale jest i dobra: zdaniem doktora Daniela Golemana, światowego guru inteligencji emocjonalnej, można ją wyćwiczyć, a to zwiększa szansę na sukces aż o 85 procent!

Najlepiej byłoby kształcić inteligencję emocjonalną od wczesnego dzieciństwa, rozwijać w szkole, w relacjach z nauczycielami i kolegami. W tradycyjnej edukacji zwykle nie ma jednak na to miejsca, a i rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę z roli inteligencji emocjonalnej w całym dalszym życiu. Tymczasem im wcześniej zwrócimy uwagę na rozwijanie inteligencji emocjonalnej, tym większe są szanse na sukces. Inteligencja emocjonalna pozwala dziecku łatwiej radzić sobie z własnymi odczuciami, ułatwia start w dorosłość Jest jednym z kluczy do sukcesu – nie tylko zawodowego. Zwłaszcza wtedy, gdy trzeba zarządzać ludźmi.

W Singapurze IE w cenie
Singapur był pierwszym krajem, w którym zwrócono uwagę na potrzebę rozwijania inteligencji emocjonalnej. Ten kraj nie ma żadnych bogactw naturalnych, jedyny – i bardzo cenny – zasób,  to mózgi obywateli. Potęga Singapuru zostałą zbudowana na inwestycjach w edukację.

W wieku XX liderami byli przede wszystkim politycy, tacy jak Churchill czy Stalin, obdarzeni pewnym szczególnym zestawem cech, a przede wszystkim zdolnością do inspirowania innych. Mieli charyzmę, wskazywali innym kierunek działania, a ludzie ufali im i byli gotowi za nimi podążać.

Liderzy wieku XXI pochodzą z wielu światów, także ze sfery biznesu. Takimi charyzmatycznymi postaciami są Bill Gates czy niedawno zmarły Steve Jobs. Swoje imperia budowali wykorzystując zarówno wielką inteligencję ogólną, jak i inteligencję emocjonalną.

Inteligencja emocjonalna lidera ma ogromne znaczenie. Z przeprowadzanych przez mnie badań wynika, że sukces w pracy menadżera wysokiego szczebla w 85% zależy od jego inteligencji emocjonalnej – powiedział dr Daniel Goleman podczas konferencji Przywództwo przyszłości: lider czy dyktator? zorganizowanej przez Hay Group. – Inteligencja emocjonalna to połączenie samoświadomości, świadomości społecznej, zarządzania sobą oraz zarządzania relacjami, które ma pozytywny wpływ na innych – tłumaczył dr Goleman. Jego zdaniem, modele zarządzania oparte na zrozumieniu i empatii przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad i wartości są najbardziej skuteczne.

Inteligencja ogólna (IQ) to pewna konieczna, progowa wiedza niezbędna do wykonywania danego zawodu. Inteligencja emocjonalna decyduje o osiąganiu wybitnych wyników.

Inteligencja emocjonalna jest kompetencją, można się jej nauczyć. Zdaniem doktora Golemana potrzeba na to od trzech do sześciu miesięcy, przy czym kobietom jest w tej dziedzinie łatwiej. Co ciekawe jednak, dalsze badania nad różnicami płciowymi pokazały, że w największych światowych korporacjach różnice te zanikają.

W trakcie swoich badań dr Goleman zidentyfikował dwanaście kluczowych kompetencji, którymi wyróżniają się wybitni przywódcy:

 1. Emocjonalna samoświadomość
 2. Emocjonalna samokontrola
 3. Ukierunkowanie na osiąganie celów
 4. Pozytywny światopogląd
 5. Zdolność do dostosowania się
 6. Empatia
 7. Świadomość organizacyjna
 8. Umiejętność oddziaływania
 9. Rola nauczyciela i mentora
 10. Zarządzanie konfliktami
 11. Inspirujące przywództwo
 12. Praca zespołowa

Przywódcy posiadający te cechy potrafią wytworzyć u swoich podwładnych tzw. rezonans, który wyzwala w ludziach ich najlepsze cechy, zdolności i talenty. Jak podkreśla, zarządzanie w stylu dyktatorskim, w dłużej perspektywie, jest skazane na porażkę.

W czasach kryzysu inteligencja emocjonalna nabiera jeszcze większego znaczenia. Tylko szef o wysokim poziomie kompetencji w tej dziedzinie jest w stanie zmobilizować swój zespół do wytężonej pracy, optymalnie wykorzystać zasoby firmy i wyprowadzić ją na spokojne wody.

Dr Daniel Goleman

Daniel Goleman jest światowej sławy psychologiem i publicystą naukowym, wykładowcą Uniwersytetu w Harvardzie. Jego najsłynniejsza książka – Inteligencja emocjonalna – została sprzedana w ponad pięciu milionach egzemplarzy w 40 językach i znajdowała się na liście bestselerów The New York Times przez półtora roku.

The Harvard Business Review uznał teorię Golemana dotyczącą inteligencji emocjonalnej za „rewolucyjną i zmieniającą paradygmaty”. Książka Inteligencja emocjonalna została uwzględniona wśród 25 najbardziej opiniotwórczych książek dotyczących zarządzania w biznesie magazynu The Time. W 2008 roku dr Goleman znalazł się na liście 10 najbardziej wpływowych myślicieli z dziedziny biznesu publikowanej przez The Wall Street Journal.

Dr Daniel Goleman otrzymał wiele nagród dziennikarskich za swą twórczość, dwie nominacje do Nagrody Pulitzera oraz nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie dziennikarstwa od Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W 2011 roku ukazała się jego książka Leadership: The Power of Emotional Intelligence. Jest to zbiór najważniejszych artykułów na temat przywództwa w biznesie oraz fragmentów prac dotyczących przywództwa oraz inteligencji emocjonalnej, w większości publikowanych na łamach Harvard Business Review. – Zebrałem dorobek ponad 20 lat pracy, najlepiej obrazujący pozytywny wpływ inteligencji emocjonalnej na rozwój liderów i organizacji. Należy traktować tę książkę jako lekturę obowiązkową dobrego menedżera. Każdy rozdział to jedyne w swoim rodzaju narzędzie, które pomoże liderom, trenerom, pracownikom działów HR, menedżerom i nauczycielom skutecznie wskazywać innym ścieżkę postępowania i sposobów efektywnego motywowania innych – powiedział Daniel Goleman. W swojej ostatniej książce The Brain and Emotional Intelligence: New Insights Goleman łączy najnowsze wyniki badań nad mózgiem z problematyką inteligencji emocjonalnej, wskazując na praktyczne zastosowania inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu wybitnych liderów i sprawowaniu przez nich w sposób najbardziej efektywny ról przywódczych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt