Partner Rankingu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 1
tel./fax 17 853 64 42
www.prezentek.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: S. Anna Telus

Jesteśmy szkołą katolicką. Troszczymy się o rozwój duchowy, intelektualny i kulturalny naszych uczniów.

 • Zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności i dni świątecznych.
 • W gronie naszych uczniów jest wielu młodych chrześcijan, którzy na co dzień żyją swoją wiarą i dążą do pełni rozwoju życia duchowego i intelektualnego.
 • Umożliwiamy uczestnictwo we Mszy św. z okazji uroczystości szkolnych oraz w święta kościelne przypadające w dni nauki - w naszej szkolnej kaplicy.
 • Organizujemy spotkania z wybitnymi osobami życia społecznego, kulturalnego, medialnego, którzy reprezentują chrześcijańską wizję życia człowieka.
 • Systematycznie uczestniczymy z naszymi uczniami w wartościowych spektaklach, filmach, lekcjach muzealnych i sympozjach.
 • Organizujemy dni refleksji i wyjazdowe rekolekcje dla wszystkich uczniów, wspólnie odmawiamy modlitwę różańcową w październiku, a w Wielkim Poście, w piątki, odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 • Uczestniczymy w uroczystościach kościelnych i patriotycznych naszego miasta
 • W szkole działa wiele grup o charakterze wychowawczym.

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Liceum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II zostało otwarte 1 września 1997r. z inicjatywy Ks. Biskupa Kazimierza Górnego. Jest to szkoła katolicka i koedukacyjna, posiada status szkoły publicznej.

Podmiotem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Prezentek – jest to zgromadzenie zakonne założone w 1627 r. przez Błogosławioną Matkę Zofię Czeską.

Celem szkoły jest stworzenie środowiska wychowawczego umożliwiającegowszechstronny rozwój ucznia w oparciu o chrześcijański system wartości zgodnie z duchem wychowawczym Bł. Matki Zofii Czeskiej.

W realizacji misji szkoły, Wychowawcy i Nauczyciele odwołują się do przesłania Kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II, który w 1977 r. napisał do Zgromadzenia Sióstr Prezentek: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym wartości ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania. W tym celu zatrudnia nauczycieli kompetentnych, profesjonalistów w nauczanym przedmiocie, otwartych na ludzi młodych i ich potrzeby.

Szkoła jest otwarta na wszystkich uczniów, którzy akceptują jej program wychowawczy.
W realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych nauczyciele biorą pod uwagę potrzeby i możliwości każdego ucznia i zapewniają indywidualizację pracy – obejmując szczególną troską uczniów uzdolnionych i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie Liceum uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów – wyniki matury znacznie przewyższają średnią krajową i średnią województwa.

Liceum Sióstr Prezentek jest obecne i rozpoznawalne (dzięki mundurkom szkolnym) na uroczystościach patriotycznych, kościelnych, a w ostatnich latach poprzez zaangażowanie w organizację Orszaku Trzech Króli.

Szkoła od początku swego istnienia podtrzymywała duchową więź z Patronem szkoły Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W latach 1999-2005 chętni uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w pięciu pielgrzymkach do Rzymu i mieli możliwość osobistego spotkania z Papieżem. Duża grupa uczniów uczestniczyła w pogrzebie Ojca Świętego (140 osób), a potem w uroczystościach beatyfikacyjnych (95) i kanonizacyjnych Ojca Świętego Jana Pawła II (150 osób).

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była beatyfikacja Założycielki Szkoły i Zgromadzenia Sióstr Prezentek – Matki Zofii Czeskiej, która odbyła się 9 czerwca 2013 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie oraz wielu rodziców i absolwentów szkoły.

Wspólnotę szkolną stanowią uczniowie, nauczyciele, których łączy nie tylko codzienna praca i trud przekazywania i zdobywania wiedzy, ale również więzi życzliwości i zrozumienia. Wzajemne zrozumienie i więź łącząca Uczniów i Nauczycieli tworzy wspaniałą atmosferę tej szkoły.

Szkoła zapewnia szeroki wybór przedmiotów rozszerzonych, dostosowując swą ofertę do różnorodnych zainteresowań i możliwości intelektualnych uczniów. Organizacja kształcenia jest tak zaplanowana, by uczniowie wybitni w wybranej dziedzinie mogli się rozwijać, a każdy uczeń otrzymał wsparcie i pomoc swoich nauczycieli w codziennym trudzie zdobywania wiedzy i duchowego wzrastania.

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2016/2017:

 • klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii oraz do wyboru: WOS-u, geografii lub matematyki; nauczane języki obce: język angielski, elementy łaciny oraz jeden do wyboru spośród: język niemiecki, język francuski, język włoski; dodatkowe zasady przyjęć: punktowane przedmioty kierunkowe – język polski, historia, matematyka, język obcy
 • klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki; nauczane języki obce: język angielski, elementy łaciny oraz do wyboru: język niemiecki lub język francuski; dodatkowe zasady przyjęć: punktowane przedmioty kierunkowe – język polski, chemia, biologia, matematyka
 • klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii oraz do wyboru: fizyki lub matematyki; nauczane języki obce: język angielski, elementy łaciny oraz do wyboru: język niemiecki lub język francuski; dodatkowe zasady przyjęć: punktowane przedmioty kierunkowe – język polski, chemia, biologia, język obcy
 • klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki lub matematyki, geografii oraz do wyboru: informatyki; nauczane języki obce: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki lub język francuski; dodatkowe zasady przyjęć: punktowane przedmioty kierunkowe – język polski, matematyka, fizyka lub geografia, język obcy
 • klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki oraz do wyboru: chemii lub geografii lub informatyki; nauczane języki obce: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki lub język francuski lub język włoski; dodatkowe zasady przyjęć: punktowane przedmioty kierunkowe – język polski, matematyka, fizyka, język obcy

Koła olimpijskie: literatura i j. polski, matematyka, chemia, biologia, fizyka, astronomia, geografia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język włoski, język łaciński, historia, wiedza o Polsce i świecie współczesnym, przedsiębiorczość.

Koła zainteresowań: polonistyczne, teatralne, dziennikarskie, spotkania z tekstami kultury, psychologiczno-pedagogiczne, konwersacje w języku angielskim, konwersacje w języku niemieckim, języku hiszpańskiego, laboratorium z klasycznej analizy chemicznej, matematyczne, biologiczne, geograficzne, fizyczne, astronomiczne, koło miłośników języków francuskiego, koło miłośników języków romańskich, chór szkolny, zumba.

Koła maturalne: języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, język włoskiego, biologii, matematyki, fizyki, matematyczne warsztaty maturalne.

SKS: piłki siatkowej, koszykówki, nożnej.

Wymiana zagraniczna: Niemcy, Węgry, Ukraina, Włochy.

Liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia w r. szk. 2015/2016: od 125 do 167 – w zależności od klasy

Spotkania informacyjne: terminy i miejsca spotkań informacyjnych dla kandydatów do klas pierwszych: zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej szkoły.

Dzień Otwarty: 14 kwietnia 2016 r.