MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Już 14 stycznia ogłoszone zostaną w Warszawie wyniki rankingu "Perspektyw" prezentującego najlepsze licea i technika w Polsce 2016.

Na ten ranking czeka co roku zarówno całe środowisko edukacyjne oraz władze samorządowe odpowiedzialne za edukację, jak i uczniowie – licealiści oraz gimnazjaliści i ich rodzice, którzy biorą go pod uwagę podejmując decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

W listopadzie Kapituła Rankingu przedyskutowała kryteria klasyfikacji 2016 i ich wagi. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 będzie się opierał na trzech kryteriach w odniesieniu do liceów ogólnokształcących i czterech w przypadku techników. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących o miejscu szkoły decydować będą: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (30 proc.). Po raz drugi w tej kategorii uwzględnione zostaną osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

W Rankingu Techników rozkład kryteriów będzie następujący: matura z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.), matura z przedmiotów dodatkowych (25 proc.), wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.), sukcesy w olimpiadach (20 proc.).

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, to w istocie siedem rankingów. Są to:

 • Ranking Liceów Ogólnokształcących 2016
 • Ranking Techników 2016
 • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2016
 • Ranking Maturalny Techników 2016
 • Ranking Szkół Olimpijskich 2016
 • Ranking Egzaminów Zawodowych 2016
 • Ranking Liceów Warszawskich 2016

Przez wiele lat jedynym porównywalnym w skali kraju wskaźnikiem poziomu nauczania w szkołach były sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych i to one decydowały o miejscu w rankingu. Od 6 lat najważniejszym elementem branym pod uwagę przy obliczeniach jest wynik matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a w przypadku techników także wyniki egzaminu zawodowego. Przygotowanie takiej klasyfikacji stało się możliwe dzięki sprawnie działającemu systemowi egzaminów zewnętrznych.

Partnerami głównymi Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych są:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska

Partnerami Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych są:

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uwaga: Miejsce szkoły w rankingu będzie można sprawdzić na portalu Perspektywy.pl już od godziny 00.01 dnia 14 stycznia 2016!

www.licea.perspektywy.pl
www.technika.perspektywy.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!