III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni

Dzień Dawcy Szpiku w auli-pobieranie wymazu z wewnętrznej strony policzka (listopad 2 015)

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Międzynarodowymi (od 1950 r.)
Gdynia International Baccalaureate World School 0704 (od 1993 r.)

81-405 Gdynia, ul. Legionów 27
tel. 58 622 18 33, fax 58 712 63 06
www.lo3.gdynia.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdyńska „Trójka” należy do elitarnego grona najlepszych szkół w Polsce. Od ponad 25 lat jest najlepszym liceum ogólnokształcącym w Gdyni oraz na Pomorzu (m.in. wg „olimpijskich” i/lub „maturalnych” ogólnopolskich rankingów szkół w latach 1998-2015)

Jako jedyna na Pomorzu należy do Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego najbardziej kreatywne polskie licea. Realizuje program matury międzynarodowej (gimnazjum i liceum). Skutecznie przygotowuje uczniów do olimpiad naukowych krajowych i międzynarodowych, matury krajowej i międzynarodowej, a także do studiowania na renomowanych uczelniach w Polsce (m.in.: SGH, AGH, uniwersytety: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Toruń, politechniki: Gdańsk, Warszawa, uniwersytety medyczne: Gdańsk, Warszawa) i na świecie (m.in.: Cambridge, Oxford, London School of Economics, Sorbona, Columbia, Stanford, Harvard, Yale, MIT, Abu Dhabi, Glasgow, Zurich, Santa Barbara., Sydney, Hong Kong).

Maraton Pisania Listów-Amnesty International (grudzień 2015)

W 2015 r. III LO osiągnęło najlepsze na Pomorzu i jedne z najlepszych w Polsce wyniki na krajowym egzaminie maturalnym (159 absolwentów z 2015 r.) oraz znakomite wyniki na maturze międzynarodowej (średnia z wyników 40 maturzystów międzynarodowych to 38 pkt. na 45 maks., w tym 19 uzyskało wynik powyżej 40 pkt., a jeden uzyskał wynik maksymalny, tj. 45/45). Ponadto III LO okazało się jedną z trzech najbardziej usportowionych szkół w Gdyni.

Lekcje (gł.: biologia, chemia, fizyka, matematyka, ekonomia, przedsiębiorczość) prowadzone są przez wybitnych nauczycieli III LO lub znakomitych pracowników akademickich w budynku szkoły albo na uczelniach. Uczniowie mają możliwość łączenia nauki w liceum i na uczelni wyższej. Wielu godzi naukę w III LO z zajęciami w szkole muzycznej usytuowanej w pobliżu lub z profesjonalnymi treningami w różnych klubach sportowych Trójmiasta. Liceum zapewnia naukę wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy oraz wszechstronny rozwój dzięki prowadzonym na poziomie uniwersyteckim lekcjom i licznym kołom/klubom zainteresowań, w tym m.in.: z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia firmy, debat szkolnych (wg standardów ONZ, np. TriMUN), a także dzięki wielu zajęciom sportowym i artystycznym /zespoły muzyczne, teatr, kabaret, produkcja filmów, malarstwo, rzeźba, fotografia, śpiew, taniec/.

Przedstawienie szkolnego teatru muzycznego (czerwiec 2015)

Szkoła uczy jak należy pomagać innym ludziom (szkolny klub wolontariatu, pomoc w hospicjach i szpitalach). Pomaga finansowo uczniom z ubogich rodzin (fundowane przez Radę Rodziców i zaprzyjaźnione fundacje, np. Klasa Fundacji BGŻ PNB Paribas, stypendia socjalne na pokrycie kosztów nauki, a także zakwaterowania w internacie należącym do III LO). Liceum prowadzi rozległą współpracę międzynarodową, w tym wymianę uczniów i nauczycieli, z różnymi instytucjami edukacyjnymi. III LO jest pierwszą szkołą w Gdyni, w której prowadzony jest od 7 lat profesjonalny elektroniczny system zarządzania, w tym dziennik elektroniczny zamiast papierowego. Szkoła prowadzi internat i stołówkę.

Lekcja biologii w szkolnym laboratorium.

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2016/2017:

  • klasa mat-info – politechniczna z rozszerzonym programem nauczania informatyki, matematyki i fizyki; w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (inne j.obce: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • klasa mat-fiz – politechniczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i chemii/informatyki; w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (inne j.obce: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • klasa humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii/geografii i WOS-u/historii sztuki/języków obcych; w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (inne j.obce: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • klasa biol-chem – lekarska z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego/matematyki/fizyki; w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (inne j.obce: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • klasa ekonomiczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii/historii, języka angielskiego i ekonomii w praktyce; w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (inne j.obce: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • klasa PRE-IB (PRE-INTERNATIONAL BACCALAUREATE) z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, matematyki i języka angielskiego /oddział międzynarodowy/; funkcjonująca tylko jeden rok klasa w całości dwujęzyczna z j. angielskim (inne j.obce: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) dla zainteresowanych nauką w klasie DP-IBO (drugi i trzeci rok nauki w liceum)
  • klasa DP-IBO World School 0704 (Diploma Programme – International Baccalaureate Organisation) z wykładowym językiem angielskim /oddział międzynarodowy/ dla uczniów, którzy ukończyli klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego i zdali na wymaganym poziomie egzaminy wstępne do klasy DP-IBO (inne j.obce: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)

Dodatkowe zasady przyjęć:

  • do klasy DP-IBO World School 0704 – egzamin pisemny: język polski, język angielski, matematyka oraz egzamin ustny: język angielski
  • do pozostałych klas – sprawdziany uzdolnień kierunkowych

Nauczane języki obce

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, a ponadto: łacina, greka klasyczna

Wymiana zagraniczna

Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania

Liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia w roku szkolnym 2015/2016: od 150 do 200 w zależności od typu klasy

Dzień Otwarty

sobota, 9 kwietnia 2016 r., w godz. 9.00-13.00