MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Budownictwa i Architektury PW

Dyplom po dyplomieDyplom ukończenia studiów wyższych dla jednych absolwentów jest upragnionym finałem, dla innych – przepustką do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności.

I właśnie dla nich wymyślono studia podyplomowe.

Bez dyplomu – licencjackiego lub magisterskiego – na te studia startować się nie da. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi bowiem jednoznacznie, że studia podyplomowe to inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia przeznaczona dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Najbardziej zdeterminowani i… rozczarowani studiami licencjackimi bądź magisterskimi, rozglądają się za „podyplomówką” jeszcze przed dyplomem. Jednak najczęściej decyzja o podjęciu takich studiów rodzi się po kilku latach pracy lub – dłuższym jej poszukiwaniu. Doświadczenie zawodowe, potrzeby firmy, z którą wiążemy przyszłość, świadomość własnych możliwości i braków jest tu najlepszym doradcą.

Dobrze jest skonsultować nasze plany podjęcia studiów podyplomowych z pracodawcą, jeżeli jest on zainteresowany podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. Nie wszyscy są gotowi współfinansować nasze studia, ale nawet jeśli musimy zapłacić za nie z własnej kieszeni, życzliwe wsparcie szefa bardzo się przyda. Chociażby po to, by nie wysyłał nas w delegację w piątek przed zjazdem…

Wybrać i zacząć studia to dopiero połowa sukcesu: trzeba jeszcze znaleźć w sobie wystarczająco dużo wytrwałości, by je ukończyć. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kształcenia, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, jeżeli program tych studiów to przewiduje – czytamy w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Co oznacza to w praktyce? Zajęty, często od rana do wieczora co drugi weekend, przez mniej więcej rok. Urlop spędzony na przygotowaniu pracy dyplomowej lub powtarzaniu materiału do egzaminu końcowego. Wieczory nad książkami i przy komputerze.

Wbrew temu, co sądzi być może część Czytelników, nie próbujemy w ten sposób zniechęcić ich do studiów podyplomowych. Przeciwnie: jesteśmy ich gorącymi entuzjastami, podobnie jak popieramy wszelkie inne formy zdobywania wiedzy i umiejętności, które poszerzają nasze horyzonty, wzmacniają poczucie własnej wartości, przynoszą satysfakcję i radość. I właśnie radości (podyplomowego) studiowania wszystkim serdecznie życzymy.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt