MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Budownictwa i Architektury PW

LiFe long learnigStudia podyplomowe, definiowane jako forma kształcenia inna niż studia wyższe i studia doktoranckie

przeznaczona jest dla osób legitymujących się wyższym wykształceniem są istotnym elementem kształcenia ustawicznego (Life Long Learning), jednego z priorytetów Unii Europejskiej.

Na Zachodzie model podnoszenia swoich kwalifikacji przez całe życie obowiązuje od dawna. W Polsce zapotrzebowanie na akademickie, uporządkowane, regularne dokształcanie przez lata było bardziej kojarzone z karierą naukową niż podnoszeniem kwalifikacji. Jeszcze w 1987 roku w Polsce było ok. 18 tys. studentów podyplomowych, ale w ostatnich 15 latach obserwuje się wielokrotny wzrost zainteresowania.

W roku akademickim 2008-2009 liczba słuchaczy tych studiów wynosiła 168,4 tys. i była około trzykrotnie większa niż w 1995 r. Wśród uczestników studiów podyplomowych około 34 proc. realizowało programy z zakresu ekonomii i administracji, 17 proc. – programy pedagogiczne, a 16 proc. – medyczne. Obecnie oferta studiów podyplomowych, które prowadzą uczelnie publiczne i niepubliczne obejmuje blisko 2000 różnych programów.

Kształcenie przez całe życie

To dopiero pół kroku. Otwarcie się polskich uczelni na formy kształcenia przez całe życie staje się jednym z najważniejszych kierunków działań, ponieważ wynika ze stale zmniejszającej się liczby kandydatów na studia I i II stopnia. Liczba 19-latków, którzy są potencjalnymi kandydatami na studia, będzie spadać i w 2023 roku ulegnie zmniejszeniu w stosunku do 2007 roku o około 38 proc. Liczba studentów w wieku 19-24 lata również będzie spadać do roku 2025, w stosunku do roku 2007 zmniejszy się o około 45 procent. Rozwiązaniem łagodzącym te demograficzne skutki jest przygotowanie oferty studiów podyplomowych, które powinny być kierowane do odbiorców z innych grup wiekowych, np. pracowników w wieku 45-64 lat. Ta grupa jest szczególnie zagrożona przedwczesnym „wyjściem” z rynku pracy, a zatem powinna być wyjątkowo dobrze postrzegana przez uczelnie, tym bardziej, że jest liczna i będzie się zwiększać. W tej grupie równie ważne będą studia umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe, jak też doskonalące umiejętności potrzebne do wykonywania obecnego zawodu.

Coraz powszechniejsze jest sięganie po studia podyplomowe przez... studentów, jeszcze w trakcie studiów magisterskich, licencjackich czy inżynierskich. Głównie po to, żeby mieć lepszą pozycję startową w ubieganiu się o pracę i wykazać się przed pracodawcą dodatkowymi kwalifikacjami, które nabyli w czasie studiów podyplomowych. Jest to również alternatywa dla studiowania drugiego kierunku studiów, co umożliwia – według kalkulacji studentów – zaoszczędzenie co najmniej dwóch lat oraz zdobycie wiedzy i umiejętności nie uwzględnianych w programach studiów I i II stopnia.

Awans kwestią czasu

– Z rozmów z naszymi absolwentami wynika, że już po pierwszym semestrze studiów ich wiedza i kompetencje menedżerskie wzrastają w sposób zauważalny dla zarządu ich firm – mówi Małgorzata Oświata z Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Leona Koźmińskiego. – Zazwyczaj awans na najwyższe stanowiska w firmie jest tylko kwestią czasu, szczególnie po studiach MBA.

Tak było w przypadku Dominika Tomczyka, który rozpoczynał program MBA jako dyrektor logistyki w Lotos Oil, w trakcie studiów zasiadł w zarządzie firmy Lotos Parafiny, a po ukończeniu został powołany na stanowisko prezesa zarządu Lotos Parafiny – opowiada kierownik studiów podyplomowych w ALK. W zależności od ścieżki kariery, jakie planuje dana firma, studia MBA często stają się warunkiem koniecznym do objęcia najwyższych funkcji zarządczych w firmie.

Praca w niektórych zawodach, takich jak zarządca nieruchomości czy pośrednik w obrocie nieruchomościami wymaga licencji. Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do egzaminu, niezbędnego do uzyskania państwowej licencji, która umożliwia pracę w tych profesjach.

Jak wybierać?

Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o robieniu certyfikatu, żeby to nie była tylko kartka papieru?
Pracodawcy zwracają przede wszystkim uwagę na rozpoznawalne, międzynarodowe certyfikaty, dające gwarancję jakości i przygotowania profesjonalnego osób, które je uzyskały. Polskich absolwentów np. CIM czy ACCA ciągle nie ma wielu, co w znacznym stopniu podnosi prestiż danego certyfikatu. Poza tym nadal w cenie są uprawnienia zawodowe, które w naturalny sposób ograniczają podaż kandydatów do pracy. Z drugiej jednak strony w szybko zmieniających się warunkach rynkowych koncentracja na wiedzy profesjonalnej nie gwarantuje sukcesu. Konieczne jest poszerzanie i odświeżanie wiedzy, umiejętność dostosowywania się do zmian. W tym kontekście ważne jest nieco szersze i bardziej interdyscyplinarne wykształcenie.

Studia podyplomowe, najczęściej prowadzone według autorskich programów, są weryfikowane przez rynek. Jeżeli programy są atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców, takie studia są uruchamiane. Nie istnieją żadne oficjalne zestawienia, tym bardziej pod względem jakości tych studiów, zatem trzeba zdać się na tzw. podpowiedzi szeptane, czyli oceny studentów i absolwentów. Dodatkową wartością jest samo studiowanie, wymagające dobrej organizacji, wyrabiania umiejętności samokształcenia, oraz chyba najważniejszych – kontaków ze studentami i nauczycielami.

Lidia Jastrzębska

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt