Partner Rankingu

Ranking Liceów Warszawskich 2016

Ranking Liceów Warszawskich, opublikowany przez Perspektyw w 1992 roku, był pierwszym profesjonalnym rankingiem edukacyjnym w polsce. stał się metodologicznym wzorem dla innych naszych rankingów.

Właśnie prezentujemy jego XXV edycję!

Ranking Liceów Warszawskich od momentu swojego pojawienia się stał się niezwykle popularny – i to nie tylko w stolicy. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie lat 90. ruszyła do szkół średnich (nie było gimnazjów) czołowa fala wyżu demograficznego. Jednocześnie rosła ranga dobrego wykształcenia, coraz więcej osób poszukiwało informacji o specyfice szkół, ich mocnych i słabych stronach.

Przejdź do rankingu

I tak minęło nam ćwierć wieku! Ósmoklasiści, którzy korzystali z pierwszych edycji RLW, dziś sami mają już nastoletnie dzieci, którym nasz Ranking pomaga w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

W serwisie publikujemy Ranking Liceów Warszawskich w skróconej wersji, natomiast z okazji jubileuszu 25-lecia przygotowaliśmy specjalny dodatek poświęcony RWL, jego historii i teraźniejszości. Zajdzie się w nim wiele tabel porównawczych, które z pewnością ułatwią gimnazjalistom wybór najlepszej szkoły.

Jesteśmy przekonani, że dodatek specjalny „Perspektyw” z Rankingiem Liceów Warszawskich 2016  – kolportowany bezpłatnie podczas XXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego w PKiN w Warszawie w dniach 25-27 lutego br. – stanie się bestsellerem dla kandydatów do najlepszych stołecznych liceów, ich rodziców i nauczycieli oraz dla środowiska akademickiego i mediów.

W dodatku specjalnym zaprezentujemy:

 • Pełne wyniki Rankingu Liceów Warszawskich 2016 dla

86 szkół – w rozbiciu na kryteria (matura z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych).

• Ranking XXV-lecia ilustrujący historię sukcesów 25 najlepszych warszawskich liceów ogól- nokształcących na przestrzeni ćwierćwiecza.

• Rankingi przedmiotowe najlepszych liceów warszawskich zaostatnie 3 lata, pokazujące osiągnięcia w kontekście wyników matury z 10 najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych wymaganych w procesie rekrutacji stołecznych uczelni: APS, PW, SGGW, SGH UW, WAT i WUM.

Warszawskie licea od lat są w ścisłej czołówce rankingu ogólnopolskiego. Tak jest i w tym roku.

Serdecznie im tego sukcesu gratulujemy!

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki