Partner Rankingu

ZSŁ rozwija talenty

II miejsce
2016

Zespół Szkół Łączności w Krakowie, a w szczególności największa w jego obrębie szkoła – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, od kilku lat zajmuje pierwszą lokatę w Polsce we współzawodnictwie techników w rywalizacji maturalnej oraz czołowe miejsce w zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Przejdź do rankingu

Na podstawie udostępnionych w listopadzie 2013 r. danych rządowego Instytutu Badań Edukacyjnych Technikum uzyskało najwyższy w Krakowie wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, głównie za sprawą ogromnych postępów uczniowskich poczynionych w zakresie edukacji matematycznej.

– Nasza szkoła jest miejscem szczególnym także dlatego, że inspiruje i zachęca do rozwijania szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowań naukowych, pozwalających odnosić liczne sukcesy w kilku olimpiadach i wielu konkursach ogólnopolskich, stwarza przestrzeń do prezentowania pasji humanistycznych i artystycznych, promuje młodzież aktywną społecznie, wrażliwą na potrzeby innych ludzi (np. honorowe krwiodawstwo, akcje na rzecz domów dziecka, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współpraca z domami dziecka, pomoc pensjonariuszom DPS itp.) – mówi Antoni Borgosz, dyrektor ZSŁ.

W szkole jest miejsce na wspólne świętowanie, kolędowanie, wreszcie na sport z uwzględnieniem zażartej, ale zdrowej rywalizacji uczniów z pracownikami szkoły (np. turnieje szachowe, mecze piłkarskie i siatkarskie, zawody wędkarskie oraz sprawnościowe tory przeszkód w ramach Święta Sportu Szkolnego). Prężnie działa Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań, Koło Promocji Szkoły oraz Koło Medialne. Uczniowie pod kierunkiem jednego z polonistów wydają gazetkę Margines, umieszczając w niej ciekawe artykuły, refleksje, komentarze i wspomnienia.

Wśród bogatej oferty kursów i zajęć unijnych, kół zainteresowań, rozmaitych konkursów wewnątrz szkolnych i tych z udziałem zaproszonych uczniów z innych placówek, na szczególne uznanie zasługuje organizowany od sześciu lat Międzyszkolny Festiwal Informatyczny Projekt na Szóstkę. Ta niezwykle wartościowa inicjatywa rokrocznie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, znajduje poparcie i uznanie osób kierujących oświatą w Krakowie, wzbudza ciekawość pracowników naukowych uczelni wyższych oraz firm powiązanych tematycznie z branżą informatyczną. Festiwal jest ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwia kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

– Pragniemy, aby nasi absolwenci mieli udane życie zawodowe i rodzinne. Stałą troską nauczycieli jest wytworzenie takiego klimatu, takiej atmosfery oraz przygotowanie takiej oferty, by uczniowie mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania zarówno humanistyczne jak i techniczne – dodaje dyr. A. Borgosz. – Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm, które poszukują osób mających inicjatywę, umiejących się komunikować. Uczymy odwagi w myśleniu. Jesteśmy „Szkołą z klasą”, uzyskaliśmy Nagrodę Jakości SAPERE AUSO. Absolwenci szkół młodzieżowych ZSŁ rokrocznie, tuż po uzyskaniu świadectw ukończenia, dokonują wielopłaszczyznowej oceny pracy szkoły. Przytłaczająca większość z uznaniem i szacunkiem odnosi się do wysokiego poziomu kształcenia, ale też podkreśla bardzo dobrą atmosferę oraz wychowawcze i kulturotwórcze walory placówki.

W kołach zainteresowań uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskich Olimpiad technicznych, konkursów takich, jak matematyczne, językowe (niemiecki, angielski), his- toryczne, polonistyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne itp.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki