Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016
Ten dzień należy do Was!

Dyrektorzy najlepszych liceów wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem. (fot. Krzysztof Wojciewski)

18 edycja Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 zaskoczyła wynikami: XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie najlepszym technikum.

Szczecińskie LO, które w latach 2004-2010 siedem razy z rzędu zajmowało pierwsze miejsce, triumfalnie powróciło na  najwyższe podium po kilku latach zbierania sił w tej ogólnopolskiej konkurencji. Natomiast zwycięstwo technikum w Kleszczowie, które po raz pierwszy pojawiło się  w rankingu w 2014 roku na 9 miejscu, prawdopodobnie zaskoczyło ich samych.  

Przejdź do rankingu

Gości Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, powitał prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, największej uczelni w Polsce, która w tym roku obchodzi 200 lecie istnienia. - Kształcenie to proces ciągły, zaczyna się bardzo wcześnie  i trwa przez całe życie, dlatego warto wiedzieć, gdzie się dobrze kształcić, czego oczekiwać od uczelni i dlatego warto zapoznawać się z wynikami rankingu – przypomniał rektor, życząc zgromadzonej w auli BUW dużej rodzinie rankingowych szkół wielu sukcesów i powodów do satysfakcji.

- To już jest 18 ranking szkół ponadgimnazjalnych i 64 ranking polskich szkół i uczelni przygotowany przez Perspektywy. Jesteśmy z tego dumni, tym bardziej, że na wyniki Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych czekają dyrektorzy i nauczyciele oraz gimnazjaliści i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a także, co bardzo nas cieszy, organy prowadzące szkoły - przypomniał Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca polskich rankingów edukacyjnych.

Dyrektorzy najlepszych techników z wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem. (fot. Krzysztof Wojciewski)

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w obecności Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który serdecznie pogratulował wszystkim szkołom. - Organizatorom rankingu dziękuję za promocję dobrych rozwiązań w edukacji, promocję bardzo dobrych szkół, promocję ważnych aspektów pracy szkół, w tym ruch olimpijski i dobrze zdane matury oraz za wprowadzenie oddzielnego rankingu techników, ponieważ w ten sposób również promuje się te szkoły – powiedział wiceminister edukacji. – Chciałbym także podziękować organom prowadzącym, dlatego, że bez ich opieki i tworzenia dobrego klimatu wokół najlepszych szkół, nie funkcjonowałyby tak wspaniale.

Minister podkreślił, jak ważny jest wysiłek wkładany przez dyrekcję szkoły i grono pedagogiczne w wypracowanie takich metod nauczania, żeby szkoła mogła znaleźć się wśród najlepszych oraz zapewnił, że jeżeli będą zmiany dotyczące edukacji, to obędą z korzyścią dla liceów ogólnokształcących. Minister, który był nauczycielem historii i wicedyrektorem w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, pozwolił sobie także na osobiste odwołanie. – Na tej sali zdarzyło mi się występować jako nauczyciel, wicedyrektor szkoły, kurator oświaty, ale nigdy nie miałem dostępu do mikrofonu. Dlatego z tego miejsca chciałbym podziękować osobie, z którą pracowałem 20 lat i dużo jej zawdzięczam, jeśli chodzi o rozwój zawodowy – to dyrektor XIII LO, Cezary Urban.

Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała  Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektor Łaszczyk przypomniał, że Kapituła brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Rodzinne zdjęcie najlepszych techników w Polsce. (fot. Krzysztof Wojciewski)

- Jeśli popatrzycie na kryteria, to doskonale widać, że ten ranking gruntuje dokonania, osiągnięcia tych szkół i ich uczniów, na jakich szkołom wyższym najbardziej zależy, takich, którzy mają wewnętrzną motywację, potrzebę sukcesu i umiejętność osiągania tego sukcesu, takich, którzy potrafią wchodzić w relacje uczeń-mistrz. A to są cechy, które tworzą istotę  funkcjonowania szkoły wyższej – mówił  przewodniczący Kapituły, podkreślając rzetelność rankingu ze względu na przyjęte kryteria i gratulując wszystkim nauczycielom i uczniom zwycięskich szkół, które zostały wyróżnione spośród ponad 2 tys. liceów i 1700 techników. – To wasze święto, bo to wasza praca i dążenie do wyników jest źródłem tych sukcesów. Ten dzień należy do Was! 

Ranking Perspektyw został przygotowany w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych (na poziomie obowiązkowym i rozszerzonym) i sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku techników uwzględniono również wyniki egzaminów zawodowych. Kapituła przygotowała w tym roku cztery podrankingi szkół: dwa, w których kryterium są wyniki matury, ranking olimpijski i zawodowy (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych) oraz rankingi wojewódzkie.

Maraton zwycięzców rozpoczął się tradycyjnie od wyróżnienia 15 najlepszych techników, następnie zwycięzców rankingów wojewódzkich, najlepszych szkół w rankingu maturalnym oraz w rankingu olimpijskim. Uroczystość zakończyło  zaprezentowanie 15 najlepszych LO. W trakcie tej ważnej dla społeczności szkolnych i organów prowadzących ceremonii głos zabrała Agnieszka Nagoda-Gębicz dyrektorka najlepszego technikum w Polsce AD 2016:

 - Sukces, który osiągnęliśmy, jest  wynikiem wspólnej, konsekwentnej  i przede wszystkim systematycznej pracy moich znakomitych nauczycieli i wspaniałej młodzieży. W naszej szkole od początku, a istniejemy bardzo krótko, priorytetem jest wysoka jakość kształcenia, wychowania, a także rozwój indywidualny każdego ucznia. Znakomite warunki do rozwoju i działalności dydaktycznej stwarza nam organ prowadzący i wójt, Sławomir Chojnowski. Za co bardzo dziękuję. Gmina Kleszczów inwestuje w polską oświatę i młodzież, i myślę, że dzisiejsza gala jest potwierdzeniem na to, że taka inwestycja przynosi oczekiwane efekty.

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (położonym między Bełchatowem, a Radomskiem w woj. łódzkim), tworzy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Liceum Ogólnokształcącym. Kształci w zawodzie technik mechatronik, w którym łączy się znajomości mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką. Wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych są jednocześnie wykładowcami tej uczelni. W roku szkolnym 2012/13 szkołę opuściło pierwszych 20 absolwentów.

Dyrektorzy najlepszych szkół w Rankingu: Agnieszka Nagoda-Gębicz, Technikum Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie i Cezary Urban, XIII LO w Szczecinie. (fot. Krzysztof Wojciewski)

Ostatnie słowo tej uroczystej gali należało do zwycięzcy rankingu liceów – dyrektora XII LO w Szczecinie Cezarego Urbana, który pytany o szkołę od lat niezmiennie powtarza, że za pozycją jego szkoły stoją nauczyciele, który mają pasję, lubią młodzież oraz pracowici uczniowie: - Sześć lat czekałem na ten moment. To najlepszy prezent na 25.lecie szkoły, lepszego nie mogliśmy sobie zrobić. Jesteśmy z tego bardzo dumni i szczęśliwi. Chciałbym za to podziękować gronie nauczycieli szkoły, obecnych w Warszawie i tych, którzy pozostali w szkole, współautorów uczniowskich sukcesów, podziękować uczniom, którzy w tym roku pobili swój własny rekord w liczbie zwycięskich olimpiad oraz prezydentowi miasta, którzy stwarzają dobry klimat w mieście dla pracy ze zdolnymi i pracowitymi uczniami. 

fot. Krzysztof Wojciewski

Brak zdjęć w galeri!

Zdjęcia do pobrania

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki