MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Budownictwa i Architektury PW

Świat według Gadacza i BaumanaJak Unia Europejska wpływa na kształt współczesnej kultury? Już 8 września, podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Kultury, prof. Zygmunt Bauman wskaże związek między kulturą a procesami globalizacji. 

Więcej o kondycji i przyszłości kultury i społeczeństw, nie tylko w jednoczącej się Europie, mają szanse dowiedzieć się słuchacze pierwszej edycji Szkoły Socjologicznej Zygmunta Baumana. Collegium Civitas i tygodnik „Polityka” zapraszają na pierwszą edycję studiów podyplomowych z socjologii XXI wieku. Trwa także rekrutacja do trzeciej edycji Szkoły Filozoficznej Tadeusza Gadacza.

- Socjologia to sztandarowy kierunek Collegium Civitas. Po sukcesie Szkoły Filozoficznej Tadeusza Gadacza, naturalnym krokiem było stworzenie równie pionierskiego projektu skupiającego wybitnych socjologów – mówi prof. Edmund Wnuk-Lipiński, Rektor Collegium Civitas – Jesteśmy zaszczyceni mogąc współpracować z prof. Baumanem przy tworzeniu szkoły socjologii XXI wieku. 

Szkoły – Gadacza i Baumana – pozwalają zrozumieć współczesny świat. Słuchacze studiów podyplomowych „Nasz wspaniały świat? Nowoczesność klasyczna i zglobalizowana” zgłębią wiedzę na temat przeszłości i przyszłości socjologii, nierówności społecznych, zmiennych form konfliktów oraz wpływu rewolucji informatycznej na kulturę. Z kolei uczestnicy studiów podyplomowych prof. Gadacza zapoznają się z bogactwem nurtów, kierunków i szkół filozoficznych obejmujących zarówno problematykę filozofii człowieka, myśl polityczną, psychoanalizę i kulturę ponowoczesną oraz filozofię analityczną. 

- Celem szkół jest podtrzymanie zanikającej na innych uczelniach relacji mistrz – uczeń.  Stworzyliśmy miejsce rozmów i dyskusji, które  niegdyś były dostępne tylko dla wąskiej grupy socjologów i filozofów – wyjaśnia prof. Wnuk-Lipiński. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ale przede wszystkim seminariów i warsztatów sprzyjających stawianiu pytań i poszukiwaniu odpowiedzi wspólnie z wykładowcami.

Do współpracy przy obu projektach uczelnia zaprosiła wybitnych polskich filozofów, socjologów i badaczy. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. prof. Paweł Dybel, doc. dr hab. Robert Piłat, prof. Andrzej Leder, prof. Aleksadra Jasińska, prof. Marek Krajewski, prof. Bogdan Mach, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, dr Lech Nijakowski, dr Maciej Gdula, dr Marek Troszyński, dr Zbigniew Karpiński, dr Renata Włoch, Edwin Bendyk, Adam Ostolski.   

Studia prof. Gadacza i prof. Baumana skierowane są do wszystkich, którzy zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym poszukują odniesień do fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej i socjologicznej. Adresatami studiów, oprócz nauczycieli akademickich, absolwentów i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych, są również przedstawiciele mediów, pracownicy szeroko pojętej sfery kultury czy biznesu, poszukujący niekonwencjonalnych dróg rozwoju i inspiracji.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt