Prof. Marek Ziętek rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Obecny rektor wrocławskiej uczelni został wybrany na kolejną kadencję przy ogromnym poparciu elektorów. 29 stycznia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrałona funkcję rektora prof. dr hab. Marka Ziętka. Był jedynym kandydatem, Wyboru dokonało 200 elektorów, 174 elektorów zagłosowało za wyborem prof. Marka Ziętka na kolejną kadencję, 23 głosy były przeciw, 3 nieważne.  Rektor podziękował elektorom i podkreślał, że kolejna kadencja to dla niego poważne zobowiązanie w stosunku do tych, którzy oddali na niego głos.

- Dokładnie rozważyłem tę decyzję. Ostatnie lata były dla mnie okresem wytężonej pracy. Jej efekty są dziś dla mnie powodem do dumy – bardzo dobra sytuacja finansowa uczelni, poprawiające się jej notowania. Rozwijamy badania naukowe, współpracę międzynarodową. Kończąc kadencję mam się czym pochwalić. Mam też jednak poczucie, że nie wszystkie procesy zostały dokończone. Wiem, że dopiero ich ostateczne zamknięcie będzie gwarancją pozytywnych zmian, których społeczność akademicka naszej uczelni oczekuje. Dlatego zdecydowałem się ubiegać o kolejną kadencję – mówił prof. Marek Ziętek w czasie swojej wyborczej prezentacji. - Marzy mi się uczelnia, która jest liderem nie tylko w Polsce, ale i na rynku Europejskim. Uczelnia, o pracę w której starać się będą profesorowie z najlepszych zagranicznych uniwersytetów.

W kolejnej kadencji za priorytetowe zadania rektor Ziętek uznał uzyskanie przez uczelnię statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz konieczność określenia strategicznych kierunków rozwoju naukowego. Do najważniejszych zdań zalicza również korzystanie z unijnego dofinansowania na uczelniane inwestycje, współpracę z innymi uczelniami, na przykład z Uniwersytetem Przyrodniczym w związku z planami powstania Ponadregionalnego Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych oraz z innymi szpitalami, by utworzyć konsorcjum w celu uruchomienia ośrodka badań chorób serca osób w podeszłym wieku.

Profesor dr hab. Marek Ziętek ma 65 lat. Jest absolwentem wrocławskiej uczelni medycznej, dyplom lekarza otrzymał z tytułem „Prymus inter pares”. Pełnił obowiązki rektora od maja 2011 roku, po ustąpieniu swego poprzednika. W 2012 roku został wybrany na pierwszą rektorską kadencję. Za jego kadencji uczelnia zmieniła status z Akademii Medycznej na Uniwersytet.

Jest twórcą i był kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, później pierwszym dziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Pełnił funkcję konsultanta krajowego z zakresu periodontologii, był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego oraz prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Głównymi kierunkami badawczymi rektora są badania nieswoistej odporności w chorobach przyzębia, mechanizmy immunopatologiczne w chorobach przyzębia, ocena biomateriałów stosowanych w periodontologii, stan przyzębia po przeszczepach nerek, choroby błony śluzowej jamy ustnej, wpływ środowiska na tkanki przyzębia, chirurgiczne leczenie periodontopatii.

Autor ponad 260 opracowań i prac naukowych, rozdziałów w 5 podręcznikach medycznych. Promotor 12 ukończonych i 1 wszczętego przewodu doktorskiego, opiekun 2 habilitacji, recenzent dorobku naukowego 8 profesorów, 7 doktorów habilitowanych i 25 przewodów doktorskich.

Jest wiceprezesem prestiżowej Międzynarodowej Akademii Pierre Faucharda, działa w European Federation of Periodontology, European Academy of Periodontology, Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie, prezydentem honorowym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Prof. Marek Ziętek jest też przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Pasjonuje go narciarstwo i tenis.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki