MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Budownictwa i Architektury PW

E-biznes na UMK w ToruniuW listopadzie 2011 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęły się nowe studia podyplomowe w zakresie e-biznesu.

- To unikalna inicjatywa, która pozwoliła na połączenie wiedzy naukowej, praktyki biznesowej i najnowszych technologii, prowadzona jest we współpracy z ekspertami Akademii Allegro - podaje uczelnia.

Zajęcia w ramach Studiów prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz praktyków e-biznesu współpracujących z Akademią Allegro. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie e-biznesu, podpisane przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Zajęcia odbywają się w wybrane weekendy od września do czerwca, w godzinach 8.30-17.30 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń ul. Gagarina 13a.

Całkowity koszt nauki wynosi: 6000 zł (opłata za semestr - 3000 zł).

Kwalifikacja na studia: na podstawie złożonych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność złożonego podania). Liczba miejsc ograniczona do 75.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. podanie (o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie e-biznesu - skierowane do Dziekana WNEiZ,  (zawierające m.in. zobowiązanie kandydata do terminowego ponoszenia kosztów odpłatności  za studia);

2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3. kwestionariusz osobowy lub c.v, z podaniem nr PESEL;

4. jedno podpisane zdjęcie legitymacyjne (można złożyć później - po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia).

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt