Prof. Waldemar Moska rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Rektorem AWFiS na lata 2016-2020 ponownie został prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska.

Rektor AWFiS został wybrany jednogłośnie przez elektorów wyłonionych spośród pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów.

- W najbliższych czterech latach powinniśmy stawiać przede wszystkim na jakość – powiedział nowo wybrany rektor– i dlatego podjąłem próbę stworzenia Centrum Medycyny Fizykalnej w budowanej właśnie Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym AWFiS.

Rektor zapowiedział, że uczelnia chce odciążyć Miasto Gdańsk w aspekcie usług rehabilitacyjnych, a także rozwijać badania naukowe w tym zakresie. Ponadto w najbliższym czasie zostanie oddane do użytku kolejne już laboratorium badawcze – Laboratorium Psychologii Sportu i uczelnia nadal będzie zabiegać o granty, których z roku na rok zdobywa coraz więcej.

- Najbliższe lata to również okres, w którym zamierzamy zrealizować program naprawczy i w pełni zrównoważyć finanse Uczelni. Dołożę wszelkich starań, by nie zawieść moich wyborców i całej społeczności akademickiej – zadeklarował rektor.

Praca zawodowa i naukowa prof. Waldemara Moski związana jest z Akademią. Po obronieniu w 1995 roku pracy doktorskiej został adiunktem AWF, a w 2007 roku dołączył do grona profesorów AWFiS. W 2008 roku został kierownikiem Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, w tym samym roku powołano go na stanowisko dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji. Od września 2010 roku pełnił funkcję rektora AWFiS, kończąc kadencję poprzedniego rektora. W styczniu 2012 roku został rektorem AWFiS na kadencję 2012-2016, jednogłośnie wybranym przed kolegium elektorów.

Pełnił funkcje wiceprezesa Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju i Oceny Kadr Trenerskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W latach 90. prowadził sekcję ekstraklasy tenisa stołowego w AZS AWF Gdańsk. Jest aktywnie zaangażowany w promowanie idei sportu powszechnego.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z właściwym zorganizowaniem kultury fizycznej zarówno w kontekście systemu szkolenia sportowego, jak i struktury wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. Jest autorem około 130 publikacji naukowych, a także redaktorem i współredaktorem około 30 pozycji zwartych. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Baltic Journal of Health and Physical Activity” oraz współredaktora naczelnego czasopisma „GeoJournal of Tourism and Geosites”.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki