Prof. Andrzej Rokita
rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Kolegium Elektorów Akademii (11 lutego 2016 r.) wybrało dr hab. Andrzeja Rokitę, prof. AWF Wrocław, na rektora- elekta na kadencję 2016-2020.

Dr hab. nauk o kulturze fizycznej Andrzej Rokita, prof. nadzw. ukończył z wyróżnieniem  studia magisterskie na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując specjalność trenerską z piłki ręcznej. Został laureatem konkursu "PRIMUS INTRER PARES", był stypendystą prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Jest trenerem II klasy. Uprawiał grę w piłkę ręczną w KS Metal Kluczbork oraz w AZS Politechnika Wrocławska. Przez dwa lata pracował jako trener piłki ręcznej juniorów w MKS Juvenia Wrocław.

W latach 1992-2002 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w VII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, jednocześnie pracując jako asystent w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych. W 1997 r. ukończył studia doktoranckie w AWF we Wrocławiu, napisał pracę doktorską pod kierunkiem prof. T. Koszczyca "Zainteresowanie formami aktywności ruchowej, a postawa wobec kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych". Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2009 roku.

Od 2010 r. zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. W latach 1998-1999 był pełnomocnikiem prorektora ds. współpracy z zagranicą, jednocześnie pełniąc funkcję uczelnianego koordynatora programu Socrates-Erasmus. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studiów dziennych Wydziału Wychowania Fizycznego (1999-2002 oraz 2002-2005). W roku 2008 został wybrany na prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego. Od 2008 r. jest kierownikiem Katedry Zespołowych Gier Sportowych oraz Kierownikiem Zakładu Gier z Piłką.

Od 2001 r. jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Prof. Rokita współtworzył piłki edukacyjne "Edubal" (w 2001 r.), adresowane do uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zachęcają do większej aktywności fizycznej uczniów oraz do podniesienia atrakcyjności lekcji wf. Wrocławskie piłki, które uczą, zawróciły w głowie Annie Zalewskiej, minister edukacji narodowej. W grudniu 2015 r. minister edukacji ogłosiła, że ich projekt wejdzie do wszystkich polskich szkół.

- Pomysł powstał z prostych przemyśleń. Prawda jest oczywista: dzieci lubią się bawić – mówił prof. Rokita podczas lekcji pokazowej z wykorzystaniem "edubali".  - I piłki te łączą właśnie zabawę z edukacją. Umieszczono na nich litery alfabetu, cyfry oraz znaki. Dzieci grają nimi w koszykówkę, piłkę nożną, koszykówkę czy piłkę ręczną. Udowodniono, że później szybciej czytały czy popełniały mniej błędów niż dzieci uczone tradycyjnie.

Rektor-elekt jest autorem ponad 90 publikacji oraz współautorem dwóch książek na temat możliwości wykorzystania piłek edukacyjnych w kształceniu wczesnoszkolnym. Jest także autorem monografii nt: "Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "Edubal" w kształceniu zintegrowanym, a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów". Zajmuje się diagnozowaniem zainteresowań aktywnością ruchową oraz diagnozowaniem wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych, jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych "Edubal" w kształceniu zintegrowanym. Od 2010 / 2011 prowadzi zajęcia w Deutsche Sporthochschule Koln – realizując przedmiot „Educational ball– Edubal”.

Opracował metodę obiektywnego planowania budżetu godzin z wychowania fizycznego dla zaspokojenia zainteresowań aktywnością ruchową uczniów. Współautor i współwykonawca projektu badawczego pt. "Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUBAL", zatwierdzonego i finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Departament Badań Naukowych, do realizacji w latach 2004-2007.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej oraz członkiem European College of Sport Science (od 1999 r.), a także od 2001 r. założycielem i sekretarzem, a obecnie członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych. Od 2011 r. Andrzej Rokita jest członkiem Rady Programowej Porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Sportu i Turystyki. W latach 2008 - 2012 był vice-prezesem oraz członkiem Prezydium i Zarządu KS AZS – AWF Wrocław. Od 2012 r. jest prezesem KS AZS-AWF Wrocław. Od 2008 r. jest członkiem Zarządu Głównego AZS, członkiem Rady Sportu ZG AZS, od 2012 r. przewodniczącym Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS.

Hobby – ogród.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów