Partner Rankingu

Szkoły z Syrenką w herbie

Warszawa jest największym ośrodkiem edukacyjnym w Polsce. W poszukiwaniu dobrych szkół i uczelni przyjeżdża tu również młodzież z całego kraju. Dlatego Ranking Liceów Warszawskich od momentu swojego pojawienia się stał się popularny – i to nie tylko w stolicy. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie lat 90. ruszyła do szkół średnich (nie było jeszcze gimnazjów!) czołowa fala wyżu demograficznego. W połączeniu z pojawieniem się sektora niepublicznego w oświacie, stworzyło to nową sytuację dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Nasz ranking porządkował krajobraz stołecznego świata liceów.

25 lat minęło...

Ranking Liceów Warszawskich ma już 25 lat. Opublikowany przez Perspektywy w 1992 roku, był pierwszym profesjonalnym rankingiem edukacyjnym w Polsce i wzorem dla innych naszych rankingów.

Ranking Liceów Warszawskich od momentu swojego pojawienia się stał się niezwykle popularny – i to nie tylko w stolicy. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie lat 90. ruszyła do szkół średnich (nie było gimnazjów) czołowa fala wyżu demograficznego. Jednocześnie rosła ranga dobrego wykształcenia, coraz więcej osób poszukiwało informacji o specyfice szkół, ich mocnych i słabych stronach.

I tak minęło nam ćwierć wieku! Ósmoklasiści, którzy korzystali z pierwszych edycji RLW, dziś sami mają już nastoletnie dzieci, którym nasz Ranking pomaga w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy specjalny dodatek poświęcony Rankingowi Liceów Warszawskich, jego historii i teraźniejszości. Publikujemy w nim wiele tabel porównawczych, które z pewnością ułatwią gimnazjalistom wybór najlepszej szkoły.

W dodatku specjalnym prezentujemy: pełne wyniki Rankingu Liceów Warszawskich 2016 dla 86 szkół – w rozbiciu na kryteria (matura z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych). Ranking XXV-lecia ilustrujący historię sukcesów 25 najlepszych warszawskich liceów ogólnokształcących na przestrzeni ćwierćwiecza.

Rankingi przedmiotowe najlepszych liceów warszawskich za ostatnie 3 lata, pokazujące osiągnięcia w kontekście wyników matury z 10 najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych wymaganych w procesie rekrutacji stołecznych uczelni: APS, PW, SGGW, AGH, UW, WAT i WUM. Po raz pierwszy publikujemy Ranking Techników Warszawskich.

W dodatku specjalnym zamieszczamy rozmowę z Włodzimierzem Paszyńskim, zastępcą prezydenta m. st. Warszawy, który mówi o planach edukacyjnych stolicy, wspomina pierwsze rankingi stołecznych szkół; o znaczeniu rankingów w wyborze najlepszego dla siebie liceum czy techników mówią Małgorzata Żuber-Zielicz, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy oraz Łukasz Więcławski, przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

Przeczytacie także wypowiedzi dyrektorów najlepszego stołecznego liceum i techników: Reginy Lewkowicz z XIV LO im. Stanisława Staszica i Sławomira Kasprzaka z Technikum Mechatronicznego nr1 w ZSLiT.

Już po maturze będzie czas na wybór studiów. W naszym dodatku drukujemy zasady przyjęć na studia do największych warszawskich uczelni publicznych.

Jesteśmy przekonani, że dodatek specjalny Perspektyw z Rankingiem Liceów Warszawskich 2016 stanie się bestsellerem dla kandydatów do najlepszych stołecznych liceów i techników, ich rodziców i nauczycieli oraz dla środowiska akademickiego i mediów. Przyjemnej lektury!

Bianka Siwińska
redaktor naczelna

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki