MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Zamojska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Łódzka

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Informatyk idealnySzacuje się, iż w branży technologii informatycznych pracuje ponad 340 000 osób
– to prawdziwy zatrudnieniowy kosmos.

A potrzeby rosną, pojawiają się nowe zawody wynikające z coraz to nowszych zastosowań technologii. Na rynku pracy nie brakuje osób z wykształceniem informatycznym. Pracodawcy kontestują jednak często jakość tego wykształcenia. Nie mają zaufania do większości dyplomów. Oczekują potwierdzeń w postaci certyfikatów, gotowości do permanentnego doskonalenia umiejętności.

Mimo naszego przekonania o lawinowo rosnącej „podaży” informatyków za główną słabość branży IT w Polsce uznaje się kapitał ludzki. Taką wiedzę potwierdza Economist Intellligence Unit – raport przygotowany na zlecenie Business Software Alliance (BSA), wymieniając czynnik ludzki jako najistotniejszy „spowalniacz” rozwoju krajowej branży.

Informatyk idealny
Badanie przeprowadzone przez PKPP Lewiatan wiosną ubiegłego roku, zaprezentowane przed kilkoma tygodniami w Warszawie, przynosi wnioski na wagę awansu wszystkim osobom planującym rozwój w branży technologii informatycznych. Pracodawcy oczekują bardzo wyraźnie określonych i udokumentowanych kompetencji. Już teraz ponad 60 procent pracowników IT i telekomunikacji ma, co najmniej, tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Ponieważ kształcenie ustawiczne jest oczywistością wpisaną w specyfikę profesji – adresują do szkół wyższych oraz organizatorów profesjonalnych szkoleń dość jednoznaczny komunikat: zadbajcie o efekty kształcenia, które wyposażą absolwentów w odpowiednie atrybuty. I wymieniają je dość precyzyjnie w trzech grupach zagadnień.
 
Atrybut twardej wiedzy 
Tę podstawową grupę merytorycznych kompetencji charakteryzują przede wszystkim: zdolność rozwiązywania abstrakcyjnych problemów; znajomość narzędzi informatycznych i odwaga do pracy w środowisku nowych technologii...
 
Najwłaściwsza ścieżka poszukiwania wymienionych kompetencji to studia informatyczne oraz specjalistyczne certyfikaty, które w USA i krajach zachodniej Europy są właściwą przepustką do starania się o posadę profesjonalnego informatyka. Badanie OBOP z 2007 r. wykazuje, iż w Polsce formalne wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe, referencje i wrażenie z rozmowy kwalifikacyjnej to istotne kryteria rekrutacji do firm branży IT. Tylko (czy aż?) co drugi krajowy dyrektor chętniej wybiera do zespołu osoby z certyfikatami informatycznymi.

Naszym zdaniem warto wybrać takie studia, które przygotowują do certyfikacji w wybranej dyscyplinie informatycznej lub wręcz w swoim programie zakładają procedurę zewnętrznej certyfikacji.

Przykłady: na podyplomowych studiach informatycznych na SGH można zdobyć 4 certyfikaty Microsoft, studia są dofinansowywane ze środków unijnych, wkład własny słuchacza wynosi niewiele ponad 1 tys. zł. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia także – w ramach dofinansowywanych studiów – przygotowanie do wybranego certyfikatu (w ofercie prestiżowe marki certyfikujące: CCNA, MCTS, MCITP) oraz jednorazowe podejście do egzaminu certyfikującego. Pięć różnych certyfikatów jest w „portfolio” Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu… Warto szukać takich właśnie okazji na „dwa w jednym”, lub kierować się wyborem uczelni/wydziału mającego wysokie notowania w branżowym środowisku informatycznym. Pomocny może być ranking przygotowany w ubiegłym roku przez Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Analiza tego opracowania, opartego o cztery podstawowe kryteria: pozycję akademicką, pozycję naukową, infrastrukturę oraz osiągnięcia studentów pozwoliły na następujące pozycjonowanie pierwszych dziesięciu liczących się w kształceniu informatycznym wydziałów i uczelni.

Osobom, które ukończyły studia informatyczne, rekomendujemy kilka z licznej palety certyfikatów mających cenę w rozwoju zawodowym

Tabela certyfikatów

Technologie
Serwerowe
Specjalistyczna wiedza niezbędna do analizy, projektowania, utrzymania i rozwiązywania problemów rozwiązań opartych o Windows Server. Dodatkowo potwierdza znajomość technologii wirtualizacji, bezpieczeństwa i narzędzi do zarządzania. Do wyboru ścieżki dopasowane do określonych stanowisk związanych z Windows Server. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
Microsoft Certified Master (MCM)

Microsoft Certified Architect (MCA)
Potwierdzenie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymania środowiska Exchange Server. Do wyboru ścieżki dopasowane do określonych stanowisk związanych z Exchange Server. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
Microsoft Certified Master (MCM)
Programowanie Darmowy certyfikat online weryfikujący i oceniający umiejętności programowania. CODILITY CODILITY- narzędzie weryfikujące umiejętność programowania, cenny instrument dla firm rekrutujących zdolnych programistów.
Kompleksowa wiedza niezbędna do projektowania, tworzenia i wdrażania aplikacji z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio i Microsoft .NET Framework. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
Programowania w języku Java. Potwierdzenie wysokiego poziomu profesjonalizmu  Sun Certified Java Programmer (SCJP)

SCJD
SCWCD
SCBCD
SCMAD

Sieci Teleinformatyczne
Bezpieczeństwo
Specjalistyczna wiedza techniczna oraz umiejętności praktyczne: instalacje, okablowanie strukturalne, konfiguracja i zarządzanie średniej wielkości sieciami.

Cisco CertifiedNetwork Associate(CCNA)

CCNP
CCSP
CCVP

Wiedza w zakresie zarządzania, utrzymania, rozwiązywania problemów, instalacji i konfiguracji podstawowej infrastruktury sieciowej. CompTIA Network+ Inne ścieżki CompTIA
Wiedza w dziedzinie bezpieczeństwa, jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin IT. CompTIA Security+ Inne ścieżki CompTIA
Zaawansowana wiedza w zakresie najnowszych technologii włamań, zagrożeń, sposobów działań hakerów i sposobów zabezpieczenia się przed nimi. Certified Ethical Hacker (CEH) Inne ścieżki EC Council
Bazy danych Znajomość mechanizmów kontroli dostępu i zabezpieczeń danych w bazie MySQL, wykorzystanie narzędzi do zarządzania bazą oraz do wykorzystywania rutynowych zadań administracyjnych. Umiejętność wdrażania zasad optymalizacji struktur bazy danych oraz sposób efektywnego utrzymania bazy  MySQL for Database Administrators (CMDBA)

Certified MySQL Cluster DBA (CMCDBA)
Certified MySQL Developer (CMDEV)

Certyfikaty dla specjalistów implementujących systemy baz danych Microsoft SQL Server i administrujących takimi systemami. Przeznaczony dla administratorów baz danych, analityków oraz deweloperów. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
Microsoft Certified Master (MCM)
Microsoft Certified Architect (MCA)

Management IT Jeden z najbardziej uznanych na świecie programów certyfikacyjnych z dziedziny zarządzania projektami. Project Management Professional (PMP) Program Management Professional (PMP), Certified Associate in Project Management (CAPM).
Znana w Europie metodyka zarządzania projektami, powszechnie stosowana w administracji rządowej, publicznej oraz w projektach komercyjnych. Możliwość zastosowania w każdym projekcie 

PRINCE2
FOUNDATION

Prince 2 Practitioner
Czteropoziomowy system certyfikacji potwierdzający posiadane przez kandydata kompetencje w zakresie profesjonalnego prowadzenia i zarządzania projektami. IPMA Certified Project Manager IPMA Certified Project Manager, poziomy zaawansowania D, C, B, A
Powszechnie rozpoznawany i akceptowany na całym świecie zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi. ITIL V3 Foundation

ITIL Intermediate Level
ITIL Expert
ITIL Master Qualification 


Atrybut gotowości

Pracodawcy mierzą go takimi cechami podwładnych jak: otwartość na rady bardziej doświadczonych pracowników i dyscyplina pracy (systematyczność, praca w zespole, umiejętności komunikacyjne).

Rekomendujemy szkolenia z zakresu tzw. miękkich umiejętności – są dostępne cenowo, często całkowicie nieodpłatne lub dotowane ze środków unijnych. Warto korzystać z każdej okazji do takich szkoleń i studiów organizowanych przez pracodawców. Warto inwestować w nie także własne środki. Opłaty są na ogół symboliczne (znaleźć można bardzo dobre szkolenia w cenie dwudziestu, czterdziestu złotych). Ofert nie brakuje w Internecie, w macierzystych działach HR, w urzędach pracy. Już sama lektura tematów szkoleń pozwala identyfikować osobiste potrzeby potencjalnych kursantów: efektywne kierowanie zespołem, przydzielanie i pełnienie w nim ról, budowanie twórczych relacji w pracy, teamwork – skuteczna kooperacja, time management – efektywnie organizuj swój czas, self coach – naucz się panować nad swoimi myślami…

Jeśli prawdą jest, że dla informatyków real jest obcy a sieć oswojona, to rozwój miękkich umiejętności w tej grupie osób ma sens szczególny!

UWAGA: szkolenia i studia związane z tą tematyką, jako stosunkowo „bezinwestycyjne” dla organizatora, wymagają od kandydatów starannej weryfikacji oferty. Należy koniecznie zapoznać się z uprawnieniami do prowadzenia zajęć, z kompetencjami wykładowców, z warunkami, w jakich odbywać się będą wykłady i szkolenia.

Rozumienie biznesu 
Umiejętność łączenia kompetencji informatycznych z myśleniem biznesowym (marketingowym, ekonomicznym, zarządczym) jest sztuką. Pracodawcy wysoko cenią kompetencje menedżerskie swojej informatycznej kadry.

Rekomendujemy studia podyplomowe i MBA dobrane stosownie do planowanej kariery. Oferta programowa w tej dyscyplinie wiedzy jest imponująca zarówno w uczelniach ekonomicznych (poczynając od sztandarowej SGH), jak i w uniwersytetach, a także na politechnikach – coraz częściej dbających o wyposażenie absolwentów w wszechstronną wiedzę biznesową. Liczne z nich prowadzą, tak jak Politechnika Warszawska, swoje Szkoły Biznesu ze studiami podyplomowymi i programami MBA dla przyszłych specjalistów-menedżerów.

Pomocą w wyborze najwłaściwszej ścieżki uzupełniania kwalifikacji informatycznych o kompetencje biznesowe jest z pewnością publikowany w tym Informatorze Ranking Programów MBA, opisujący, między innymi, specjalistyczne programy dedykowane menedżerom IT. Sztandarowym przykładem takiej oferty jest jeden z programów w Akademii Leona Koźmińskiego.

Prezentacje Super Programów oraz indeks studiów podyplomowych pomogą z pewnością odnaleźć tę formę edukacji po dyplomie, która przyda się w budowaniu kariery menedżerskiej informatyków.

* * *

Pozostałe umiejętności – ze znajomością specyfiki branżowej i know-how pracodawcy – zdobywa się już w miejscu pracy. W dużych firmach można wręcz mówić o wewnętrznych uniwersytetach (lub organizowanych przez zewnętrzne podmioty systemach szkoleń) zarówno dla młodych, jak i bardziej doświadczonych pracowników. Wiedza „wniesiona” z uczelni traktowana jest jako niezbędna baza, uzupełniana konkretnymi narzędziami i procedurami właściwymi dla firmy, organizacji, instytucji. Najczęściej kształcenie w tej formule – finansowane przez pracodawcę – jest formalnym wymogiem, inwestycją w pracownika i łączy się z określonymi zobowiązaniami w przypadku planowanej zmiany pracodawcy.

Krajowy rynek informatyczny jest jeszcze ciągle rynkiem usług hardware’owych. Należy jednak spodziewać się zmian strukturalnych, które spowodują rosnące dodatkowo zapotrzebowanie na usługi software`owe i zwiększenie popytu na specjalistów wyższej klasy, osób zdolnych do pracy twórczej.

Idealny informatyk? To stan, do którego zmierza się przez cały czas zawodowej aktywności, to wieczne gonienie króliczka. Świadomość potrzeb pracodawców i ciągłe śledzenie rozwoju branży są w ten fach wkalkulowane.

Magda Rulska
współpr. Bartosz Nuckowski

Uniwersalne: ECDL i EUCIP

Informatyk idealnyObok certyfikatów firmowych są też te uniwersalne. Szczególne znaczenie ma aktywność certyfikacyjna Fundacji ECDL (European Computer Driving Licence) powstałej i działającej pod egidą CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Stowarzyszenie Europejskich Towarzystw Informatycznych). Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych poświadcza umiejętności na różnych poziomach zaawansowania dla użytkownika narzędzi informatyki w różnych obszarach aktywności – od wspomagania działalności biurowej po znajomość wyspecjalizowanych narzędzi np. oprogramowania CAD.

Fundacja ECDL wraz z CEPIS a w Polsce – Polskie Towarzystwo Informatyczne (www.pti.org.pl), wprowadzają dwie grupy certyfikatów uniwersalnych:

  • Certyfikat dla użytkownika informatyki – ECDL,
  • Certyfikat zawodu informatyka – EUCIP.

Zakres i stopień wymaganej wiedzy i umiejętności informatycznych, związany jest oczywiście z konkretnym stanowiskiem pracy i dedykowany jest dla różnych poziomów zaawansowania. Pełna paleta możliwości stanowi ofertę certyfikacyjną ECDL i jest sukcesywnie modyfikowana i rozszerzana na nowe obszary.

Nowy produkt certyfikacyjny, którego celem jest standaryzacja umiejętności informatycznych w ramach profesjonalizacji zawodu informatyka to EUCIP, zawierający wiele różnych, wyspecjalizowanych modułów kompetencyjnych (obecnie wyspecyfikowano 21 specjalizacji informatycznych). System certyfikacji EUCIP dzieli się na dwie podstawowe części dotyczące ocenianej wiedzy. Poziom bazowy certyfikacji tzw. „CORE„(głównie fundamentalna wiedza teoretyczna z większości specjalizacji informatycznych). Poziom „PROFESSIONAL” dotyczy zaawansowanej wiedzy w poszczególnych specjalizacjach informatycznych. W EUCIP istnieje jeszcze program „IT Administrator” – osobny system certyfikacji praktycznej i teoretycznej wiedzy techników komputerowych i adresowany jest głównie do administratorów sieci komputerowych.

System EUCIP ma charakter przyrostowy i pozwala na budowę ścieżki rozwoju zawodowego pracownika informatyki, zdobywającego kolejne stopnie doskonałości zawodowej.

Zdzisław Szyjewski


Profesor dr hab. Zdzisław Szyjewski – informatyk, ekonomista. W latach 1996–2005 prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dziś wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa ds. naukowych i certyfikacji. Autor wielu projektów dot. informatyki w zarządzaniu – m.in. ścieżki szkoleniowej w IBM Polska.Informatyk idealny

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt