Portret Maturzysty 2014

Ambitni marzyciele

Nie boi się matury z matematyki. Uważnie obserwuje rynek pracy. Zdecydowanie – chce studiować. Nie zamierza żyć na garnuszku rodziców. To tylko niektóre wnioski z ankiety wypełnionej we wrześniu br. przez 26.505 uczniów klas maturalnych, na podstawie której stworzyliśmy Portret Maturzysty 2014.

Od czterech lat Perspektywy tworzą Portret Maturzysty – zbiorczą „fotografię” kolejnych roczników młodych ludzi przystępujących do najważniejszego w życiu egzaminu. Budujemy ten portret na podstawie dziesiątków tysięcy ankiet, w których pytamy młodych ludzi o plany, nadzieje, obawy.

5 maja 2014 roku o godz. 9.00 zaczną zdawać swój najważniejszy egzamin w życiu. Osiem miesięcy wcześniej, zapytaliśmy ich o przygotowania do matury, wybór przedmiotów, poziom wiedzy, plany związane ze studiami. Oto najważniejsze wnioski z tegorocznej Ankieta Maturzysty!

Portretowani

Portret Maturzysty 2014 przygotowaliśmy na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego we wrześniu 2013 roku wśród młodych ludzi biorących udział w Salonie Maturzystów. W naszym badaniu, prowadzonym online i premiowanym Informatorem dla Maturzystów 2014, wzięło udział 26.505 maturzystów. Pierwszy wniosek: dziewczyny chętniej biorą udział w ankietach – wśród respondentów było 71% kobiet.

W badaniu brali udział uczniowie z wszystkich województw. Największą grupę, około 20%, stanowili uczniowie z województwa mazowieckiego, w dalszej kolejności z województwa śląskiego – niespełna 10% i małopolskiego – około 9%. Najmniej liczna reprezentacja uczniów pochodziła z województwa kujawsko-pomorskiego (około 3%), podlaskiego (ponad 2,5%) i lubuskiego (poniżej 0,5%.)

W grupie badanych 80,75% to uczniowie liceów, pozostali to uczniowie techników.

Największa grupa badanych to uczniowie z miejscowości wiejskich – ponad 35%, oraz miast do 100 tys. mieszkańców – ponad 35%. Niespełna 29% uczniów chętnych do wypełnienia ankiety pochodziło z dużych miast o liczbie ludności powyżej 100 tys.

Angielski, tradycyjnie, rządzi

Jak można było się spodziewać, największą popularnością wśród języków obcych zdawanych obowiązkowo cieszył się angielski – zamierza go zdawać prawie 89%. Drugi najbardziej popularny język to niemiecki. Tu wyniki praktycznie nie odbiegają od ubiegłorocznych.portret deklar 2

Język angielski jest częściej wybierany przez mężczyzn (91,5%) niż przez kobiety (niecałe 88%). Natomiast wśród pań najpopularniejszy jest język niemiecki, którego zdawanie deklaruje 8,9% – to o 2,5% więcej niż mężczyzn. Można również zauważyć, że język angielski jest popularniejszy w dużych miastach niż w małych miastach i wsiach: zamiar zdawania tego języka deklaruje tam ponad 10% maturzystów.

Chłopaki wybierają matematykę, dziewczyny wolą biologię

portret deklarPodobnie jak w roku ubiegłym, zapytaliśmy maturzystów, jakie przedmioty dodatkowe zamierzają zdawać na maturze. W grupie przedmiotów dodatkowych, mogli wskazywać więcej niż jeden przedmiot (nie pytaliśmy tutaj o zdawanie języków obcych).

Podobnie jak w roku ubiegłym, największym zainteresowaniem cieszą się: matematyka, geografia i biologia. Ciekawie kształtują się preferencje w podziale na płeć. Mężczyźni preferują przedmioty ścisłe, szczególnie matematykę i fizykę.

Zaskakująco inaczej przedstawia się sytuacja w podziale na typ szkoły. W technikach, gdzie występuje przewaga liczebna mężczyzn, większych różnic w preferencjach przedmiotów ścisłych nie zauważamy.

Matematyka niestraszna

Powrót matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze wzbudził wiele emocji. Pierwszym odczuwalnym efektem tej decyzji był zdecydowany wzrost zainteresowania studiami ścisłymi i technicznymi, które stały się popularniejsze od wielu kierunków humanistycznych, a politechniki stały się najchętniej wybieranymi uczelniami w Polsce. Maturzyści 2014 o maturę z matematyki są spokojni. Zdecydowana większość uczniów ocenia swoją wiedzę na ponad 50%.portret matem

Stawiają na medycynę

portret kierunkiW stosunku do ubiegłego roku, spada liczba planujących studia na kierunkach społecznych, wzrasta natomiast liczba deklaracji na kierunki medyczne i o zdrowiu. Jeżeli chodzi o studia techniczne i humanistyczne, nie widać większych zmian w preferencjach.

Ekonomia i fizjoterapia na ciężkie czasy

Wciąż dużo młodych ludzi wierzy, że pracę zapewnią im kierunki ekonomiczne, finanse i rachunkowość, ubezpieczenia, prawo i niezmiennie popularna psychologia. Widać również zainteresowanie kierunkami związanymi ze zdrowiem i urodą (fizjoterapia, kierunek lekarski, dietetyka, kosmetologia) – młodzi dobrze odczytują trendy i starają się do nich dopasować.

Tradycyjne podziały

Duże różnice widać, gdy zapytamy o preferencje wyboru studiów w podziale na płeć. Kobiety zdecydowanie częściej chcą studiować kierunki społeczne i medyczne, zaś mężczyźni wybierają kierunki techniczne. Te dane potwierdzają informacje o wyborze przedmiotów dodatkowych na maturze, gdzie przedmioty ścisłe cieszą się większą popularnością wśród mężczyzn niż kobiet.

A jednak wybierają studia!

portret planyMimo alarmujących danych z rynku pracy, większość maturzystów myśli o podjęciu studiów – ponad 93%, jednak udział uczniów tak planujących kolejne lata życia jest różny w zależności od województwa. Najwięcej uczniów deklarujących kontynuację nauki mamy w województwie podlaskim (96,84%), lubelskim (96,06%) i mazowieckim (95,89%). Najmniejszy ich odsetek występuje w województwach śląskim (90,84%), małopolskim (90,97%) i podkarpackim (91,40%).

Kierunek: samodzielność

portret utrzymJeśli już dostaną się na studia, to gdzie chcieliby mieszkać i z czego się utrzymywać? Zdecydowana większość chciałaby mieszkać w wynajmowanym pokoju lub mieszkaniu, tylko niespełna 10% w akademikach, a ponad 20% z rodzicami. Ponad 25% uczniów nie ma sprecyzowanych planów w tej kwestii, co prawdopodobnie w dużej mierze uzależnione jest od miejsca, gdzie dostaną się na studia – bliżej lub dalej od miejsca zamieszkania.

Jeżeli chodzi o źródło utrzymania się na studiach, to zdecydowana większość – ponad 42% – będzie liczyła na wsparcie rodziców. Najmniej na wsparcie rodziców liczą uczniowie województwa śląskiego i dolnośląskiego – niespełna 38%. Najbardziej ci z województwa świętokrzyskiego i podlaskiego – ponad 48%. Na szczęście coraz więcej maturzystów planuje podjąć pracę.

Maturzyści 2014 chcą więc iść na studia, chcą studiować kierunki, które dadzą im szansę na dobrą, perspektywiczną pracę, chcą być coraz bardziej samodzielni finansowo już w trakcie studiów. Dziewczyny wciąż rzadziej wybierają kierunki techniczne i ścisłe. Żeby rozwiać ich wątpliwości zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn – 3 kwietnia 2014 – na uczelniach technicznych w całej Polsce.

Opr. Anna Wdowińska-Sawicka z Zespołem

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki