mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave

Arkusze Maturalne 2015

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz

Wiedza o tańcu

MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

-
Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C)

MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A)

MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz

Język angielski

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1

MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) +transkrypcja

MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących

MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Biologia

MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Fizyka

MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Filozofia

MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język niemiecki

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJN-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących

MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja

MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących

MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Geografia

MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Załącznik – barwny załącznik do arkusza

Historia muzyki

MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język rosyjski

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja

Chemia

MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Historia sztuki

MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język francuski

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja

MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Informatyka

MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I

MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II

Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I

MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I

MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język hiszpański

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja

MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język włoski

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1.

MJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język białoruski
 

MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język kaszubski
 

MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język litewski
 

MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język łemkowski
 

MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz

Język ukraiński
 

MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz

MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz