MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Akademia Zamojska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Łódzka

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

MIĘDZYWYDZIAŁOWE IHSD

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (MIHSD) prowadzone są w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą: Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Studia są jedyną tego typu ofertą edukacyjną w Polsce.

To oferta dla osób samodzielnych, twórczych i odpowiedzialnych, które posiadają szerokie humanistyczne zainteresowania. Projekt MIHSD, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest adresowany do absolwentów (z tytułem magistra) szkół wyższych; również tych, którzy pracują zawodowo w instytucjach poza akademickich.

Odbyte w ramach czteroletniego programu MIHSD studia umożliwiają uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie wielowymiarowej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie humanistyki. Wiedza ta oraz przeprowadzone badania, przedstawione w formie dysertacji, staną się podstawą otrzymania stopnia doktora nauk humanistycznych.

Uznane autorytety naukowe, w tym również specjaliści z zagranicy, tworzą kadrę wykładowców przygotowanych do realizacji starannie opracowanych merytorycznie oraz metodologicznie kursów do wyboru w ramach dziesięciu bloków tematycznych (językoznawstwo, literaturo- i kulturoznawstwo, komunikacja społeczna, historia Europy, filozofia, historia Polski, etyka, studia genderowe, międzynarodowe stosunki polityczne i studia europejskie).

Dlaczego warto?

  • Studia objęte programem „Kształcenie kadr na potrzeby rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ” są efektem analizy potrzeb rozwojowych Wspólnoty Europejskiej
  • Szeroka, interdyscyplinarna wiedza merytoryczna i kwalifikacje są coraz bardziej cenione na rynku pracy. Mobilność wysokokwalifikowanych kadr ma znaczenie dla osobistego i społecznego sukcesu.
  • Interdyscyplinarny charakter studiów czyni je, po prostu, pasjonującą przygodą intelektualną.
  • Wysoki stopień indywidualizacji w programie studiów będzie znakomitym wyposażeniem do prowadzenia dalszej, samodzielnej pracy naukowo-badawczej.

Kontakt:
MIHSD, UŁ
ul. Kamińskiego 27A, 90-217 Łódź
GG: 32251612
tel.: (42) 635 43 31,
635 40 17,
665 53 49.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia rekomendowane dla osób z tytułem magistra (również tych, które są już aktywne zawodowo), zdobytym na dowolnych studiach jednolitych magisterskich lub studiach II stopnia.

Program studiów:

W ramach wielowymiarowego programu z różnych obszarów humanistyki – planowanego w znacznym stopniu w sposób indywidualny przez doktoranta (w konsultacji z opiekunem na-ukowym) jest możliwe m.in. tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki, politologii oraz stosunków międzynarodowych- tak w wymiarze mię-dzycywilizacyjnym, jak i, przede wszystkim, europejskim. Zakres przedmiotowy studiów to oferta kierunkowa trzech wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Zakres programowy kompozycji różnych zagadnień jest mierzony dorobkiem badawczym Uczelni we wszystkich praktycznie obszarach nauk humanistycznych.

Zasady przyjęć:
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów oraz (wysoko punktowaną) rozmowę kwalifikacyjną. Ważnym argumentem rekrutacyjnym są ewentualne publikacje.

Warunki studiowania:
Interdyscyplinarne Międzywydziałowe Studia Doktoranckie to szansa na stypendium w wysokości 1 700 zł (brutto).

Co po studiach?
Absolwenci zostaną przygotowani nie tylko do dalszej działalności naukowo-badawczej, ale także do pracy, wymagającej jak najlepszej wiedzy w różnorodnych dziedzinach kultury oraz życia społeczno-politycznego – zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, w wymiarze regionalnym i środowiskowym.
Absolwenci mogą także podejmować pracę dydaktyczną. Specyficzne umiejętności umożliwią im kształtowanie współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie brak tego typu kadry, dysponującej profesjonalnym przygotowaniem akademickim.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt