MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Politechnika Łódzka

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

SNS

Wierzcie tym, którzy sami zbadają, sprawdzą… Studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (SNS IFiS PAN) to czteroletni, interdyscyplinarny program z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
Słuchacze SNS indywidualnie kształtują swój plan zajęć, wybierając z wachlarza około 50 oferowanych kursów, skupionych na: metodologii badań, społecznych strukturach i instytucjach, zmianie społecznej, polityce i społeczeństwie obywatelskim, kulturze i komunikacji, ideologii i tożsamości oraz filozofii współczesnej. Kursy w większości prowadzone są w języku angielskim. Doktoranci SNS zgłaszają propozycje grup studyjnych i badawczych, które po przejściu procedury konkursowej trafiają do oferty Szkoły.

W ciągu pierwszych dwóch lat studiów doktoranci poszerzają dotychczasową wiedzę uczestnicząc w kursach, natomiast w ostatnich dwóch latach są zachęcani do aktywnego życia naukowego (m. in. poprzez uczestnictwo w badaniach, konferencjach, publikacje, dydaktykę). Istnieje możliwość wyboru modułów specjalizacyjnych – m.in. polityka publiczna, metody badań porównawczych. Wysoko wykwalifikowana kadra z PAN oraz szkół wyższych, zarówno krajowych (Warszawa, Kraków), jak i zagranicznych (USA, Francja, Szwecja, Australia) zapewnia rozwój naukowy na najwyższym poziomie.

Szkołą Nauk Społecznych kieruje profesor Andrzej Rychard.
Działalność Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN finansowana jest głównie ze środków International Higher Education Support Program Georga Sorosa.

Dlaczego warto?

  • Wiodąca placówka badawcza – ministerialny status Centrum Doskonałości; szkoła dwukrotnie otrzymała nagrodę im. Hanny Arendt ufundowaną przez Korber Stiftung
  • Rozwój naukowy w międzynarodowym środowisku – uczy się tu ponad 180 słuchaczy z ponad 15 krajów. Szkoła posiada też kartę programu ERASMUS
  • Powiązanie trzech elementów: interdyscyplinarności, dydaktyki z badaniami (co umożliwia IFiS PAN), wysokiego poziomu umiędzynarodowienia
  • Unikalna w skali kraju możliwość uzyskania w programie Dual PhD zarówno polskiego, jak i brytyjskiego doktoratu w ramach współpracy z Lancaster University.

Kontakt:
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel.: (22) 826 87 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia szczególnie rekomendowane osobom zainteresowanym zagadnieniami społecznymi, mającymi analityczne umiejętności i humanistyczną pasję poznawania.

Program studiów:

Program ogniskuje się wokół trzech zasadniczych osi: teorii w naukach społecznych, metodologii i społecznych analiz współczesności. Słuchacze mają możliwość wyboru z bogatej oferty kursów metodologicznych przygotowujących do prowadzenia zarówno badań jakościowych, jak i zaawansowanych analiz ilościowych, w tym o charakterze porównawczym (pionierski na skalę kraju kurs z zakresu obsługi pakietu R). Doktoranci uczestniczą także w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Zasady przyjęć:

Na studia doktoranckie w SNS przyjęte mogą zostać osoby posiadające już stopień magistra bądź osoby, które stopień ten uzyskają do 1.01.2012.
Polacy oraz pozostali obywatele UE zwolnieni są z opłat za studia stacjonarne. Obywatele krajów spoza UE mogą ubiegać się o zniżki w opłacie za studia (do 75%).
Kandydaci przyjmowani są w drodze konkursu, który obejmuje ocenę przygotowanego materiału (m. in. eseju w języku angielskim) oraz rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną również w języku angielskim.

Co po studiach?

Wiedza zdobyta w SNS daje absolwentom szeroki wybór możliwości zawodowych, od czysto akademickich, poprzez sektor publiczny do badań rynku i opinii. Doktorat, oprócz tego, że może być wstępem do kariery akademickiej, coraz częściej staje się ważnym potwierdzeniem umiejętności zawodowych, przez co zwiększa szanse na rynku pracy. Instytucje akademickie, badające opinie i rynek, biznes, administracja, samorządy, organizacje pozarządowe – to przykładowe miejsca, gdzie potwierdzone doktoratem kwalifikacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych są niezmiernie przydatne.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!