MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wygląda na to, że absolwenci szkół ponadgimnazjalnych racjonalnie podchodzą do dalszego kształcenia i podejmują studia, których ukończenie daje duże szanse na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. W jakie branże warto zainwestować swój kapitał intelektualny?

Według danych MNiSW wśród najczęściej wybieranych kierunków w ubiegłym roku akademickim znalazły się m.in.: informatyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, prawo, ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie oraz psychologia.

Na uwagę zasługuje trend zwyżkowy w przypadku studiów o profilu technicznym i inżynierskim, chociaż „klasyki” takie jak prawo, zarządzanie, czy psychologia, również mają się dobrze.

IT  - czyli rynek pracownika

Nie bez powodu najpopularniejszym kierunkiem studiów w Polsce jest informatyka – to, że specjaliści IT są „dobrem deficytowym” na rynku, oczywiście nie zaskakuje, cieszy natomiast fakt nadążania edukacji za zapotrzebowaniem rynkowym (do niedawna brak wzajemnej korelacji między rynkami: edukacyjnym i pracy – był poważnym problemem).

Według analizy firmy Work Service – w najbliższych latach deficyt w tej branży może osiągnąć nawet ok. 35 proc. Co to oznacza dla osób zawodowo związanych z IT? Możliwość komfortowego (m.in. pod względem finansowym) funkcjonowania w ramach tzw. rynku pracownika.

Firmy związane z branżą IT zatrudniają w Polsce niemal 200 tys. pracowników. Najbardziej poszukiwani są programiści – szczególnie: programiści aplikacji mobilnych, programiści baz danych, web deweloperzy i software deweloperzy.

Bez dobrego programisty nie jest dziś możliwy sukces rynkowy – nie zawsze chodzi tu o duże firmy, bezpośrednio związane z branżą IT i innowacyjnymi technologiami. Dobrze funkcjonujący dział IT w firmach aktywnych w wielu branżach (m.in. finansowej) to absolutna konieczność. Od programistów zależy w dużym stopniu ekonomiczność, bezpieczeństwo informatyczne i bezawaryjność w codziennej pracy firm i instytucji.

Decydując się na studia informatyczne, inżynierię procesową, „sprofilowaną” pod kątem IT matematykę, czy elektronikę można uzyskać wiele kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia kariery również w innych obszarach rynku pracy (bezpośrednio i pośrednio związanych z IT).

W najbliższych latach rynek będzie nadal potrzebował wielu specjalistów z zakresu: bezpieczeństwa cyfrowego, technologii multimedialnych, a także analityków IT.

Na wyobraźnię młodych ludzi zainteresowanych informatyką działa też możliwość uzyskania zatrudnienia w charakterze administratora IT (m.in. systemów, baz danych). Aby skutecznie administrować bazami, czy systemami, konieczne jest dysponowanie szeroką wiedzą z zakresu: aplikacji, oprogramowania, serwerów itp.

Inne branże atrakcyjne dla przyszłych pracowników

Jeśli interesuje nas kariera w zawodzie inżyniera – również warto się zastanowić nad kierunkami związanymi z branżą IT. Nie każdy kierunek inżynieryjny gwarantuje pracę – dlatego warto postawić na inżynierię IT. Na rynku brakuje wielu inżynierów ds. oprogramowania, bezpieczeństwa, sieci i in., a dynamiczna ewolucja technologiczna będzie wciąż zwiększała zapotrzebowanie na tego rodzaju umiejętności.

O ile w przypadku inżynierii (i innych profesji związanych z rynkiem IT) deficyt specjalistów ocenia się nawet na ok. 35 proc., o tyle w przypadku innych kierunków jest on niższy o kilkanaście procent (osiągając – wg cytowanej wyżej analizy firmy Work Service – nieco ponad 20 proc.).

Przyglądając się bliżej wynikom tego badania, nie da się nie zauważyć wyjątkowej atrakcyjności zawodów technicznych. Wysoko w rankingu liderów zapotrzebowania na nowe kadry plasują się również: motoryzacja, technologie odnawialne i energetyka. Wciąż brakuje też matematyków (deficyt rzędu ok. 20 proc.)

Obraz rynku pracy w perspektywie najbliższych lat na pewno nie byłby dokładny, gdybyśmy nie wspomnieli o specjalistach, na których usługi zawsze jest znaczny popyt (niezależnie od różnych zmiennych charakteryzujących funkcjonowanie społeczeństw).

W tej kategorii znajdują się zawody medyczne (lekarze, ratownicy, inżynierowie medyczni, specjaliści-technicy, średni personel medyczny) oraz zawody związane z opieką (w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa – deficyt na rynku profesjonalnej opieki ocenia się już dziś na co najmniej 25 proc.).

Na dość dobre perspektywy zatrudnienia mogą liczyć prawnicy oraz planujący karierę w branży finansowo-ubezpieczeniowej.

Warto również zainteresować się, nadal atrakcyjnym pod względem absorpcji nowych kadr, rynkiem spedycji i logistyki.

Joanna Racław

Konsultacja: zespół informatyków z firmy http://www.datalab.pl/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt