MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


O technologiach przyszłości i edukacji dla nowych idei rozmawiano w  PKiN  podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2016 (Warszawa, 26-27 lutego br.) Mówcy, których dyskusji przysłuchiwali się - ale także aktywnie reagowali na nią uczniowie warszawskich szkół ponadgimnazjalnych i studenci - skupili się przede wszystkim na nowych profesjach wynikających z dynamicznego rozwoju technologicznego.

Rewolucja technologiczna wpływa nie tylko na przemysł. Jej oddziaływanie dostrzegamy w rosnącym komforcie i bezpieczeństwie codziennego życia, w realizacji najprostszych, ale także wyrafinowanych usług. Eksperci uczestniczący w debacie opisali potrzeby i wyzwania edukacyjne z wielu punktów widzenia. Jak zmienia się świat pod wpływem technologii i jak ma podążać za nimi edukacja? Jan Kowalski z Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zakreślił przestrzeń zmian, które trzeba zauważyć, aby możliwe było przygotowanie do nich własnych strategii edukacyjnych. Taki romantyzm i pozytywizm inżynierii przyszłości jest – jego zdaniem – niezwykle pasjonującym zaproszeniem do planowania karier, nie tylko w technicznych zawodach.

Agnieszka Krawczyk - dyrektor HR Robert Bosch Polska  wskazała jakie zawody są i będą  potrzebne w takich firmach jak Bosch. Zwróciła uwagę na niezwykłą wartość kształcenia dualnego w przygotowaniu dobrych fachowców, opowiedziała, jak można i należy organizować taki system dla dobra przedsiębiorstwa, ale także  dla lepszego przygotowania absolwentów do roli pracowników. 

Agnieszka Cenzartowicz, członkini rady nadzorczej AtenPay – amerykańskiej firmy zajmującej się wprowadzeniem wirtulanej waluty – opowiedziałą jak AtenPay tworzy system, który może wygenerować nowe zawody, nowe kompetencje pracowników i użytkowników. Generalne zmiany jakie niesie ze sobą idea wirtualnej waluty wpływać będą w nieodległej przyszłości na system bankowy, na nasze przyzwyczajenia, na potrzeby zatrudnieniowe. Warto już dziś spróbować takiego modelowania własnej przyszłości, które pomoże znależć się w realiach przyszłości – także w realiach zawodowych.

Czy i jak najlepsze szkoły przygotowują do nowych zawodów i jakiej do tego potrzebują pomocy ze strony partnerów z realnego środowiska biznesowego? Cezary Kasprzak, dyrektor Technikum Mechatronicznego nr 1 – najlepszego technikum w Warszawie w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2016 - podzielił się z zebranymi doświadczeniami współpracy z firmami zainteresowanymi rzetelnym przygotowaniem młodzieży do zawodu technika-mechatronika i zawodów pokrewnych. Nie zabrakło w tym wystąpieniu wniosków o potrzebie większej elastyczności (i ...wolności dla szkół!) w programowaniu edukacji technicznej.

Przygotowanie do przyszłości leży w gestii młodych ludzi, którzy powinni polegać nie tylko na szkole. Edukacja poza nią jest potrzebą czasu. Jak i gdzie poza szkołą i uczelnią można przygotować się do rewolucji informatycznej,  jakich kompetencji potrzeba firmom zajmującym się cyfryzacją, informatyką? W uporządkowaniu wiedzy na ten temat pomógł zebranym Tomasz Mężyński, menager  firmy informatycznej Comtegra.

Debatę prowadziła Alicja Moszyńska,wykładowca, konsultantka biznesowa dla sektora MŚP.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt