Prof. Marek Masnyk rektorem Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr. hab. Marek Masnyk, dotychczasowy prorektor d.s. kształcenia i studentów, został nowym rektorem Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2016 - 2020.  Otrzymał 90 głosów na 100 elektorów, przy 3 głosach na jego kontrkandydata, którym był dr Adam Szymański, były pracownik Instytutu Historii UO. Wybory na stanowisko rektora UO odbyły się 7 marca. Wynik wyborów nie był niespodzianką, już w prawyborach prof. Masnyk uzyskał ogromną przewagę nad resztą (4) kandydatów, zdobywając głosy 58 elektorów spośród 75 obecnych wówczas na sali.

- To bardzo mocny mandat, choć zdaję sobie sprawę, że jakaś część tych głosów to duży kredyt zaufania - mówił tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Masnyk i zapewnił, że potrafi ten mandat zaufania w ciągu swojej kadencji "odpracować na rzecz uczelni".

Rektor-elekt UO rewolucji nie zapowiada. - Nie zaczynamy kadencji 2016-2020 od odgruzowywania uniwersytetu. To jest instytucja dobrze zorganizowana, duże przedsiębiorstwo. Chcemy kontynuować te projekty, które rozpoczęliśmy jeszcze w kadencji rektora Niciei – deklarował po ogłoszeniu wyników głosowania.

Do najważniejszych zadań na czas swojej kadencji zaliczył utworzenie kierunku lekarskiego, o co stara się UO, realizację projektu dotyczącego utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w Prószkowie, o co także zabiega uczelnia, modernizacja kampusu przy ul. Oleskiej, a także usprawnienie zarządzania uczelnią, w tym wprowadzenie nowego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią.

- Jednym z celów, jakie postawiłem sobie na początku, jest udowodnienie wszystkim niedowiarkom, że Uniwersytet Opolski nie jest uczelnią drugiego wyboru - zapowiedział Marek Masnyk - Tysiące studentów mogą potwierdzić moje słowa. Szczególnie ci, którzy przyjechali do nas studiować z innych, daleko położonych miast. Jesteśmy ośrodkiem między metropoliami, jednak mamy swój urok i jest nam tu dobrze - dodał nowy rektor UO.

Prof. Masnyk przedstawił kandydatów  na prorektorów uczelni. - Jesteśmy teamem, dlatego chcę dalej współpracować z prof. Wiesławą Piątkowską-Stepaniak na funkcji prorektora ds. promocji i zarządzania oraz prof. Januszem Słodczykiem na stanowisku prorektora ds. nauki i finansów – powiedział. Kandydata na prorektora ds. kształcenia i studentów przedstawi  po  uzyskaniu akceptacji elektrów studenckich.

Obecnie urzędujący prorektor będzie szóstym rektorem Uniwersytetu Opolskiego, a biorąc pod uwagę także szefów WSP – dziewiętnastym.

Profesor Marek Masnyk urodził się w 1956 roku w Namysłowie. Z uczelnią związany jest od czasów studenckich: po maturze podjął studia na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej, poprzedniczce UO. Zaraz po studiach podjął pracę na WSP. Był przez 6 lat dziekanem, przez 8 lat prorektorem uczelni.

Specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku. Jego zainteresowania naukowe dotyczą polsko-niemieckiego pogranicza etniczno-językowego, problematyki Śląska w polskiej myśli politycznej a także historii społecznej i politycznej Śląska w XIX i XX wieku. Aktualnie prowadzi badania nad miejscem Śląska – historycznie ukształtowanego makroregionu na styku kilku narodów i państwowości, zróżnicowanego kulturowo i etnicznie w myśli i działalności lokalnych przywódców narodowych.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 7 książek i 9 monografii; wypromował 13 doktorów. Od dwudziestu lat kieruje Katedrą Historii Śląska w Instytucie Historii UO. Zasiada też w Komitecie Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów