Prof. Adam Krętowski rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr. hab. Adam Krętowski, dotychczasowy prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UMB, został wybrany na nowego rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (4.03). Był jedynym kandydatem, otrzymał 92 głosy za, 2 przeciw. - To duża odpowiedzialność, kierowanie taką dużą i dobrą uczelnią – mówił po głosowaniu  rektor-elekt. Prof. Krętowski zapowiada kontynuację rozwoju uczelni, która - jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami - przeżywa "złoty wiek", ale zapewnia, że rewolucji nie będzie. Jego plany to dobra kontynuacja i dobra zmiana. - A chodzi o naprawdę poważne projekty naukowo-badawcze, m. in. chodzi o budowę centrum genomowego, centrum nutraceutycznego, biobanku onkologicznego i medycynę spersonalizowaną – wymieniał profesor.

Przypomniał, że w sprawowaniu funkcji prorektora korzystał z systemu motywacji. - System motywacyjny to najlepszy system i będę chciał go kontynuować, jako rektor. To jest  powód, dla którego podjąłem te wyzwanie i postanowiłem nadal pracować na rzecz uczelni – dodał. Największym projektem, nad kontynuacją którego będzie musiał czuwać nowy rektor, jest CBI+. Jest to program wart 200 mln złotych. W planach jest także utworzenie czteroletnich studiów dla osób ze Stanów Zjednoczonych i uruchomienie nauczania na Wydziale Farmacji w języku angielskim.

Prof. zwyczajny Adam Krętowski jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pracuje w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. Jest pomysłodawcą utworzenia i kierownikiem Centrum Badań Klinicznych UMB.  Przez ostatnie dwie kadencje był prorektorem do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UMB. Jest specjalistą II stopnia z chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii. Odbył wiele staży i szkoleń zagranicznych m.in w Londynie, Waszyngtonie, Seattle, Denver.

W swym dorobku ma m.in. 167 prac naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych.  Był wielokrotnie nagradzany, m.in. indywidualną nagrodą ministra nauki za cykl artykułów poświęconych cukrzycy typu I. Rektor-elekt pełnił również funkcję recenzenta KE w ocenie projektów europejskich dotyczących 7 Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020. Od 2015 r. jest wojewódzkim konsultantem w dziedzinie diabetologii. Ma 49 lat, żonę i czworo dzieci.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów