Prof. Tadeusz Trziszka rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. Tadeusz Trziszka, dotychczasowy prorektor ds. nauki i innowacji, został (3.03) nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kadencję 2016 - 2020. Otrzymał 163 głosów elektorów ze 191 obecnych. Był jedynym kandydatem. - Nasza uczelnia przeszła na bardzo wysoki poziom intelektualny, architektoniczny – pod każdym względem. Dzisiaj musimy nadać jeszcze większe tempo, aby w skali europejskiej stać się jedną z wiodących uczelni – zapowiada prof. Tadeusz Trziszka. - Mogę sobie postawić pytanie, czy boję się tej kadencji i podejmowania ryzykownych, często trudnych decyzji, które przede mną i przed państwem. I mogę szczerze odpowiedzieć, że się tego nie boję - mówił tuż po ogłoszeniu wyników.

Z uczelnią jest związany od 40 lat i przyznaje, że nie ma dla niego ważniejszych miejsc na świecie niż dom i Uniwersytet Przyrodniczy. - To oczywiste, że chcę tej uczelni służyć nie tylko dlatego, że taka jest wola społeczności –  komentował swoją decyzję o kandydowaniu na stanowisko rektora.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka jest pracownikiem naukowym w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności UPWr. Jego specjalnością naukową jest technologia drobiu i jaj, a w szczególności projektowanie i technologie procesowe w przemyśle jajczarskim. Ma na koncie ponad 400 pozycji naukowych, w tym 150 prac twórczych oraz 15 podręczników i monografii. Naukowiec jest także znanym popularyzatorem jaj, redaktorem książki „Jajczarstwo”.

Jako kierownik projektu badawczego OVOCURA, który polegał na wyodrębnieniu z jaj komponentów biomedycznych, pomocnych w leczeniu i zapobieganiu chorobom, odkrył wraz z zespołem w żółtku jaja m.in. kompleks białek Yolkina, hamujący rozwój choroby Alzheimera, mający znaczenie w leczeniu chorób otępienia mózgu i zaburzenia nastroju.

Prof. Trziszka współtworzył konsorcjum FoodNexus, które wygrało konkurs na utworzenie w Polsce KIC Food4Future, czyli europejskiego centrum transferu wiedzy i innowacji "Żywność dla przyszłości". Częścią konsorcjum jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz kilkudziesięciu producentów żywności z całej Polski.
Nowo wybrany rektor zajmuje się też bezpieczeństwem żywności i analizą zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego w łańcuchu produkcji żywności, w kontekście prawa europejskiego i systemów zarządzania jakością. Prof. Trziszka jest członkiem stowarzyszeń naukowych: World’s Poultry Science Association (WPSA), Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Societas Humboltiana Polonorum, promotorem 15 prac doktorskich i laureatem wielu nagród. W latach 1996 - 2002 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą i rozwoju UPWr. Prywatnie prof. Tadeusz Trziszka jest wielbicielem muzyki klasycznej i opery. Interesuje się też filozofią.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów