mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.

Prof. Andrzej Tykarski rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, prorektor ds. organizacji, promocji i rozwoju, został wybrany (3.03) na rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kadencję 2016-2020. Otrzymał 169 głosów „za” przy 190 głosujących. W wyścigu o fotel rektora startowała także dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska, szefowa Katedry Medycyny Rodzinnej, która otrzymała 7 głosów.

- Będę kontynuował politykę dotychczasowych rektorów, w pewnych dziedzinach starając się być jednak skuteczniejszym – zapowiedział rektor-elekt UMP.  - Chcę postawić na badania naukowe. To właśnie w nauce, w większym stopniu niż w dydaktyce, są dziś środki na rozwój uniwersytetów. Rektor-elekt zamierza m.in. utworzyć dział ułatwiający pracownikom naukowym zdobywanie grantów, zmniejszyć pensum naukowcom, którzy najwięcej publikują, planuje także weryfikację programów nauczania na podstawowych kierunkach oraz przywrócenie rozsądnej proporcji pomiędzy wykładami, seminariami i ćwiczeniami w procesie dydaktycznym.

Prof. Andrzej Tykarski urodził się 20 grudnia 1957 roku w Koszalinie. W 1982 roku ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2005 roku. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych - Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Dwukrotnie (2005 – 2008 oraz 2008 – 2012) był dziekanem Wydziału Lekarskiego II. W trakcie pełnienia funkcji dziekana wydział ten stał się największym wydziałem na uczelni w zakresie dorobku naukowego, kadry naukowo-dydaktycznej i promowanych doktorów habilitowanych.

Profesor jest także prezydentem - elektem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W latach 2006 – 2014 był konsultantem wojewódzkim z zakresu hipertensjologii. Promotor 8 przewodów doktorskich ukończonych, opiekun 2 kolejnych uczestników studiów doktorskich, recenzent 28 prac doktorskich, w 8 postępowaniach habilitacyjnych i 5 profesorskich

Jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów