Prof. Andrzej Tretyn rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn został ponownie wybrany (10.03) na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2016-2020. Był jedynym pretendentem do rektorskiego fotela. Przekonał do siebie ponad połowę obecnych (231) na głosowaniu członków Kolegium Elektorskiego, otrzymał 166 głosów, 53 elektorów było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. - Zakładałem, że ok. 70 proc. głosów będzie na „tak” - powiedział po wyborach rektor. - Nie pomyliłem się wiele, za co dziękuję. Najbliższa kadencja będzie opierać się na trzech filarach. To nauka, dydaktyka i integralność uniwersytetu. Bo tylko jako uniwersytet składający się z 17 wydziałów mamy szanse konkurować na rynku finansowym i edukacyjnym. To nie będzie kadencja „na przeczekanie". Chciałbym zapewnić nieprzekonanych, że będę starał się postępować tak, by za cztery lata powiedzieli „może się pomyliłem".

Nowy-stary rektor UMK zapowiada: - Będziemy inwestować przede wszystkim w ludzi, gdyż to ludzie, zwłaszcza z młodszego pokolenia, będą później, za 10-20 lat, solą tego uniwersytetu.

Rektor zamierza też uruchomić program wspierający badania humanistyczne, wzmocnić rolę samorządu studenckiego i studentów, ma również nadzieję na awans  UMK do pierwszej pięćsetki prestiżowego rankingu Webometrics. W planach jest też nowy obiekt dla Wydziału Sztuk Pięknych, utworzenie na terenie Collegium Medicum Centrum Badań Biomedycznych ze specjalistyczną aparaturą badawczą, modernizacja budynku wydziału chemii, rozbudowa obiektów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego i budowa podobnego centrum dla Collegium Medicum.

Prof. Tretyn przyznał, że gdy kandydował na rektora przez czterema laty nie zdawał sobie sprawy jak zadłużony jest uniwersytet, dlatego za największy sukces mijającej kadencji uznał wyprowadzenie uniwersytetu z trudnej sytuacji finansowej. Już w trakcie spotkań przedwyborczych podsumowywał, że 2015 rok został zamknięty zyskiem w wysokości 42,6 mln zł  i po dwóch latach reform 11 wydziałów części toruńskiej przynosi zysk tylko trzy stratę. Zysk generują też dwa wydziały Collegium Medicum.

Prof. Tretyn zapowiedział, że zamierza zaproponować na prorektorów ponownie prof. Danutę Dziawgo, prof. Beatę Przyborowską i prof. Andrzeja Sokalę, a na prorektora ds. Collegium Medicum - wybraną przez siebie - spośród trzech wskazanych przez elektorów z bydgoskiej części uczelni - prof. Grażynę Odrowąż-Sypniewską. Chce też powołania "w ramach poszerzania autonomii Collegium Mediucm i intensyfikacji współpracy pomiędzy bydgoską i toruńską częścią uczelni" prof. Jacka Kubicy z Collegim na prorektora ds. nauki. Wybory prorektorów za dwa tygodnie.

Zgodnie z terminarzem czynności wyborczych uniwersytetu prezentacja kandydatów na prorektorów oraz wybory prorektorów odbędą się 23 marca 2016 r.

Rektor UMK urodził się 12 kwietnia 1955 roku w Mielęcinie koło Włocławka. W 1974 r. podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a następnie, w 1978 r. studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1991, a tytuł profesora nauk biologicznych w 1996 roku. Na UMK pracuje od 1991 r.  W 1997 r. został dyrektorem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, a dwa lata później Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał mu stanowisko profesora zwyczajnego. Przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, w roku 2005 został prorektorem odpowiedzialnym za sprawy naukowe i współpracę z zagranicą, funkcje tę sprawował przez dwie kadencje. Od 2012 roku jest rektorem UMK. Prof. Andrzej Tretyn jest biologiem zajmującym się biologią komórki, cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, a obecnie biotechnologią oraz biologią medyczną i molekularną.

Wypromował 60 licencjatów, 136 magistrów oraz 18 doktorów, z czego pięciu posiada już stopień doktora habilitowanego. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji, podręczników akademickich i monografii naukowych. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów