Prof. Dariusz Dyczewski rektorem Akademii Sztuki w Szczecinie

- Dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść zaufania, jakim mnie dziś Państwo obdarzyli - zaraz po głosowaniu  powiedział rektor-elekt - Jestem zaszczycony, że obejmuję przywództwo najmłodszej uczelni artystycznej, jedynej w swoim rodzaju w Polsce, która łączy sztuki plastyczne i muzyczne. Z myślą o obecnych i przyszłych studentach, będę kontynuował działania zmierzające do powstawania kolejnych nowych kierunków, powiązanych z potrzebami rynku pracy. Dotychczasowy imponujący rozwój kadry (w ciągu 5 lat awansował co trzeci pracownik), chciałbym utrzymać przynajmniej na tym samym poziomie. Cieszę się z deklaracji studentów co do przyszłej współpracy z rektorem, z ich optymizmu i zapału do pracy. Razem będziemy tworzyć nową kartę w dziejach Akademii Sztuki w Szczecinie.

Rektor elekt obejmie stanowisko 1 września 2016 roku.

Wybory prorektorów, władz wydziałowych i członków Senatu trwają. Proces wyborczy powinien zakończyć się  w połowie kwietnia.
 
Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, podyplomowego studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

Był asystentem chórmistrza w szczecińskiej Operze i Operetce, współpracował z Teatrem Lalek PLECIUGA, prowadził zajęcia z emisji głosu i fonetyki pastoralnej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie a także na podyplomowym Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy.

W latach 90-tych założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP-Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Wyspach Bahama, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, w Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmoniach: Szczecińskiej, Berlińskiej, Pekińskiej.

W latach 1991-2010 był zatrudniony w AM w Poznaniu - Filia w Szczecinie, pełnił funkcję dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej (2004-2010). W latach 2003 - 2012  prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy. Prowadził także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich. Aktywnie udziela się jako juror w ogólnopolskich konkursach chóralnych. Jest powoływany przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych w charakterze recenzenta habilitacji i profesur.

30 listopada 2013 roku z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoodebrał nominację na kadencję 2014/2017 do pełnienia funkcji doradcy metodycznego obejmującego zasięg całej Polski. W 2013 roku został wybrany Prezesem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Polsce na kadencję 2013/2017. PZChiO zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr z całej Polski.

3 listopada 2011 otrzymał akt nominacji profesora sztuk muzycznych przyznany przez Prezydenta RP. Od 2010 roku jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W roku 2006 został powołany na dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Jest dyrektorem prywatnych szkół muzycznych Leonarda Piwoni w Szczecinie. Od 2014 Roku jest członkiem Prezydenckiej Rady ds. Kultury przy prezydencie Szczecina. W 2015 roku prof. Dariusz Dyczewski został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów