Prof. Aleksander Tyka rektorem AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie

Prof. dr hab. Aleksander Tyka, dotychczasowy prorektor ds. studenckich, został wybrany (9.03) na rektora AWF w Krakowie na kadencję 2016‐2020. Uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu kolegium elektorów. Wygrał z kontrkandydatem, dr hab. Mariuszem Ozimkiem, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Aleksander Tyka urodził się 6 kwietnia 1951 r. w Tarnowie. W latach 1970–1974 studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku wychowanie fizyczne. W 1974 r. został asystentem w Zakładzie Fizjologii i Biochemii, gdzie przeszedł prawie wszystkie szczeble awansu zawodowego. Jego zainteresowania badawcze były związane z fizjologią rozwojową, fizjologią środowiskową i fizjologią sportu. W 1983 roku obronił pracę doktorską i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii krakowskiej uczelni.

W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii sportu, a za całokształt dorobku naukowego w roku 2009 r. prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora. W latach 1996-1997 był członkiem Rady ds. Kształcenia Nauczycieli przy Ministrze Edukacji. W 1997 r. został zastępcą dyrektora Instytutu Fizjologii Człowieka ds. Nauki, a obecnie kieruje Zakładem Fizjologii i Biochemii. Od 2008 r. pełni funkcję prorektora ds. studenckich.

Odbył staże zagraniczne m.in. w Faculty of Medicine Department Physiology, Mahidol University Bangkok (Tajlandia) w 1987 r., w Faculty of Medicine Institute of Biomedicine, Kuopio-University (Finlandia) dwukrotnie w 1988 i 1989 r., w Tampere School of Public Heath (Finlandia) oraz w Children’s Exercise and Nutrition Centre, Departments of Pediatrics, Mc Master-University, Hamilton (Kanada) w 2000 r.

Prof. dr hab. Aleksander Tyka jest autorem lub współautorem ponad stu prac naukowych, wśród których przeważają oryginalne prace twórcze. Wykonał ponad 90 zastrzeżonych ekspertyz z badań fizjologicznych sportowców kadry narodowej w różnych dyscyplinach sportu. Wypromował 8 doktorów nauk o kulturze fizycznej, 140 magistrów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji oraz 130 licencjatów. Obecnie jest promotorem trzech kolejnych doktorantów.

Posiada liczne uprawnienia związane z uprawianiem sportów zimowych i letnich: trener II klasy piłki nożnej, instruktor narciarstwa zjazdowego PZN, SITN, instruktor żeglarstwa PZŻ, sternik motorowodny i ratownik WOPR.

Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, New York Academy of Sciences, American College of Sports Medicine.

Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Jego hobby to tenis ziemny, wędkarstwo muchowe, żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i turystyka rowerowa. Rektor‐elekt wskazał następujące kandydatury na prorektorów: prof. dr hab. Annę Marchewkę na prorektor ds. nauki; prof. dr hab. Andrzeja Klimka na prorektora ds. studenckich.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów