Prof. Andrzej Mastalerz ponownie rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Dr hab. Andrzej Mastalerz, prof. nzw., obecny rektor AWF Józefa Piłsudskiego,  został wolą Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrany (8.03) na funkcję rektora na kadencję 2016-2020. Był jedynym z dwóch kandydatów na rektora. Dr hab. Andrzej Mastalerz profesor AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego.  Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1993).

 W 1997 r. obronił doktorat, wyróżniony pierwszą nagrodą w konkursie imienia prof. Trześniowskiego organizowanego dla młodych pracowników AWF i nagrodą fundacji Andrzej Komora. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2009 r. za dorobek naukowy i rozprawę pt. ”Reakcja układu mięśniowego na wysiłki o maksymalnej intensywności„.

Od 2005 do 2012 roku pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz zasiadał w radzie naukowej tego instytutu. W latach 2009 - 2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Od 2012 r. pełni funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jest autorem i współautorem ok. 180 prac oryginalnych opublikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach.

W ocenie bibliometrycznej dorobek naukowy oceniony jest na 16,89 punktów IF, 706 punktów MNiSW. Wypromował  77 magistrów i 20 licencjatów. Pod jego kierunkiem wszczęto 4 przewody doktorskie. Był recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz trzech przewodach doktorskich. Zainteresowania badawcze dotyczą: biomechaniki układu ruchu, techniki ruchu, koordynacji ruchowej, a także szeroko pojętej ergonomii (współtwórca koncepcji fotela mPosition® oraz bazy danych ergonomicznych ERGODESIGN®).

Jego osiągnięcia naukowe prezentowane były na 40 Międzynarodowych Konferencjach Naukowych, m.in. we Włoszech, Szwecji, Francji, Anglii, Turcji, Kanadzie, Holandii, Hiszpanii, Belgii, Anglii. Odbył staż naukowy w Loughborough University w Anglii w 2001r. Kierownik czterech własnych projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik zadań lub wykonawca w badaniach realizowanych w ramach 22 innych projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NCN i NCBiR). Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (przez 2 kadencje Sekretarz Generalny), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, International Society of Biomechanics, komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sportu i Rekreacji i komitetu redakcyjnego czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism.

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora, a także innymi odznaczeniami: brązową odznaką za zasługi dla sportu, medalem pamiątkowym PRO MASOVIA, odznaką honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów