Официальный сайт Вавада казино - одно из самых топовых казино, с бонусами за регистрацию и множеством рабочих зеркал. Najlepsze kasyno online w Polsce. Najfajniejsze automaty i ruletki zebrane są tutaj - F1 casino - Wejdź i zarejestruj się. Duże wygrane i uczciwe wypłaty! Oficjalna strona Vavada Casino Poland!

Immediate Edge PlattformInformieren Sie sich über die Vorteile von Immediate Edge.

Вход на Кракен Онион Kraken Зеркало Мега сайт - Мега зеркало - Мега ссылка - Как зайти на мегу? Мега даркнет маркет. Покупаю на Kraken darknet

Prof. Tadeusz Kuczyński rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, obecny rektor UZ, został ponownie wybrany (14.03) na funkcję rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2016/2020. Uzyskał 106 głosów spośród 126 obecnych na wyborach elektorów, 8 głosów było przeciw, 11 elektorów wstrzymało się od głosu. 

- Jestem bardzo szczęśliwy z tak dobrego wyniku głosowania, uzyskałem przytaczającą liczbę głosów. To jest fantastyczne poparcie. W trakcie wyborczego spotkania przekazałem to wszystko, co udało się nam – prorektorom, dziekanom, dyrektorów instytutów i wszystkim pracownikom, którzy poszli na bardzo bolesne cięcia i ograniczenia – zrobić w stosunkowo krótkim czasie, bo zaledwie w 3,5 roku, przede wszystkim finansowo, naukowo, edukacyjnie dydaktycznie, bo przecież stworzyliśmy wiele nowych kierunków, w tym dwa nowe wydziały – komentował wyniki wyborów tuż po głosowaniu prof. Kuczyński.

Na tym samym posiedzeniu elektorów wybrano także prorektorów, których kandydatury zgłosił rektor-elekt. W kadencji 2016/2020 ponownie swoje funkcje obejmą: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia (104 głosy); prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. studenckich (110 głosów); dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju (115 głosów).  Ponieważ dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. Zdzisław Wołk ze względów osobistych zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję – prorektorem został prof. dr hab. Giorgi Melikidze (111 głosów), dotychczasowy dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii.

Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński urodził się w 1951 roku we Wrocławiu. W 1976 roku ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W roku 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Z zielonogórską uczelnią związany jest od 1999 roku. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, w latach 2008-2012 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ, a od 2012 roku pełni funkcję rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jest autorem monografii i licznych artykułów z zakresu emisji zanieczyszczeń (głównie związków azotu) i ich wpływu na środowisko, efektywnego kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich, inżynierii odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska, w tym środowiska zurbanizowanego. W latach 1994 - 2010 członek Zarządu II Sekcji Technicznej (Budownictwa Rolniczego) Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR).  

Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie od lipca 2007 r. do kwietnia 2010 r. Od 2004 r. do 2008 r. przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego w Komitecie Sterującym, a od 2008 r. w Komitecie Zarządzającym 6 polskich uczelni (oprócz UZ są to Politechniki: Gdańska, Śląska, Wrocławska, Krakowska i Akademia Górniczo Hutnicza) oraz Electricite de France (EDF)-Polska i EDF Research and Development. Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Energii Odnawialnej od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r. Koordynator Zadania 6 Projektu strategicznego NCBiR „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” w latach 2010-2012. Współkoordynator projektu partnerskiego  „Zielona Energii” – FRAME – w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – POWT Polska – Brandenburgia w latach 2012-2014.

Przedstawiciel Polski w Programie AFANET - SOCRATES w zakresie nauczania bioetyki zwierząt w latach 2001-2004; od 2003 r. udział w Komitecie Koordynującym Programu. Od 2004 r. udział w Komitecie Koordynującym Programu "Redefining the curricula for the multifunctional rural environment - agriculture, forestry and the rural society" (MRENet); także koordynator Grupy Roboczej WP2a Development of curricula which address the expectations of society - Ethics. Od 2002 r. udział w Komitecie Programowym Sieci Naukowej AGRORISK (Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska). Od 2003 r. do 2008 ekspert w grupach roboczych działających w ramach UNECE CLRTAP TFEIP "Expert Group on Ammonia Abatement" oraz "Expert Panel on Agricultural Emissions".

Ekspert w zakresie energii i środowiska Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej od 2005 r. Od marca 2008 r. udział w grupie Task Force Reactive Nitrogen (TFRN-2). Od lutego 2009 w UNECE CLRTAP TFEIP Expert Panel on Mitigation of Agricultural Nitrogen. Od grudnia 2008 w Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) Collaborative Working Group on Agriculture and Energy. Od października 2008 przedstawiciel polskich NGOs w pracach w Sewilli nad modyfikacją dokumentu BREF dotyczącego intensywnej produkcji trzody chlewnej i drobiu.

Ma żonę, córkę i trzy wnuczki.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów