Prof. Andrzej Kowalczyk rektorem Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 15 marca 2016 roku Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2016–2020. Na ogólną liczbę dwustu elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 195 elektorów uprawnionych do głosowania.

Na 194 ważnie oddane głosy prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk otrzymał 117 głosów. Pozostali kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: prof. zw. dr hab.  Marian Kisiel – 41, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder – 18, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – 17. Jeden głos oddano przeciwko wszystkim.

Rektor – elekt napisał na swojej stronie internetowej tuż  po wyborach: - Czuję się zaszczycony i wyróżniony tą inicjatywą. Z Uniwersytetem Śląskim jestem związany od 1975 roku. Od wielu lat pracuję na rzecz naszej Uczelni i wszystkich jej pracowników, doktorantów i studentów, pełniąc kolejne funkcje administracyjne: kierownika zakładu, później – przez dwie kadencje – prodziekana wydziału, a ostatnio – również przez dwie kadencje – prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Praca na tych stanowiskach pozwoliła mi zdobyć wiedzę o mechanizmach funkcjonowania szkolnictwa wyższego, o współpracy naszej Uczelni z administracją państwową i samorządową oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tę wiedzę i doświadczenie, uzupełnione o praktyczny wymiar pięcioletniej pracy dydaktycznej i naukowej w uczelniach w Algierii, pragnę spożytkować dla dobra Uniwersytetu Śląskiego i całej jego społeczności.

Zapraszam wszystkich Państwa do wspólnej dyskusji nad wizją Uniwersytetu, którą już wkrótce przedstawię naszemu środowisku. Zapraszam także do wsparcia mnie w działaniach na rzecz jeszcze lepszej przyszłości naszej Alma Mater. Jestem do Państwa dyspozycji i z wielką chęcią wysłucham sugestii oraz komentarzy na temat wyzwań, które przed nami stoją. Chciałbym razem z Państwem wprowadzić nasz Uniwersytet w jego drugie 50-lecie, jako Uczelnię przyjazną dla pracowników, liczącą się w kraju i na świecie, cenioną przez studentów i doktorantów.

Zapraszając do rozmowy i wspólnego działania, pozostaję z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów