Prof. Andrzej Drop rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Drop, dotychczasowy rektor, ponownie został wybrany (15 marca) rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2016-2020. Kandydaturę obecnego rektora poparło 412 z 434 elektorów, czyli niemal 95 proc. Nie miał kontrkandydatów. Tuż po wyborze prof. Drop wskazał kandydatów na prorektorów: ds. nauki profesora Dariusza Matosiuka, ds. kształcenia profesor Barbarę Jodłowską-Jędrych, ds klinicznych profesora Mirosława Jabłońskiego. Za współpracę z zagranicą i szkolenia podyplomowe miałaby odpowiadać profesor Hanna Trębacz. O tym, czy obejmą te stanowiska, elektorzy zdecydują 30 marca.

Prof. Andrzej Drop jest specjalistą z zakresu radiologii ogólnej i zdrowia publicznego. Urodził się 26 lipca 1950 roku w Kraśniku Lubelskim. Studiował na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1974 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego został przyjęty na studia doktoranckie z zakresu radiologii na Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończył w 1979  roku. W 1980 roku za pracę doktorską otrzymał pierwszą nagrodę Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (Nagroda im. prof. Witolda Zawadowskiego). Od 1975 roku podjął pracę w I Zakładzie Radiologii Lekarskiej PSK nr 4, awansując wraz ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych i zawodowych.
 
Specjalizację I i II stopnia z zakresu radiologii ogólnej uzyskał w 1978 roku i w 1982, obie z wyróżnieniem. Od 2000 roku jest także specjalistą II stopnia z zakresu zdrowia publicznego.
 
W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za rozprawę pt. „Konwencjonalna dynamiczna tomografia komputerowa zmian ogniskowych wątroby: badania nad optymalnym protokołem aplikacji środka cieniującego”.
 
Jest profesorem tytularnym od 2005 roku, kierownikiem I Zakładu Radiologii Lekarskiej z Pracownią Telemedycyny od 1996 roku oraz kierownikiem Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej w strukturze SPSK nr 4 od 2010 roku.
 
W latach 1999-2005 był prodziekanem Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, a w latach 2005-2012 pełnił funkcję prorektora do spraw Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uniwersytetem Medycznym rządzi od 2012 r.
 
Dorobek profesora Andrzeja Dropa obejmuje 429 publikacji naukowych, w tym 120 artykułów, 7 rozdziałów w podręcznikach. Profesor Drop jest także współautorem 2 podręczników z zakresu radiologii i anatomii rentgenowskiej. Punktacja Impact Factor wynosi 35,113 oraz 1053,5 pkt MNiSW.
 
Jest promotorem 3 prac magisterskich oraz 6 ukończonych przewodów doktorskich. Był recenzentem 7 prac habilitacyjnych, 35 doktorskich i pięciokrotnie w procedurach o nadanie tytułu profesora.
 
Współtworzył Polską Szkołę Radiologii, w której jest wykładowcą oraz członkiem Polskiej Szkoły Rezonansu Magnetycznego, jak również działaczem Komisji Akredytacyjnej Zakładów Radiologii przy Ministrze Zdrowia.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl O nas !--Patronaty--> Polityka Prywatnosci Znak jakosci Reklama Kontakt