Prof. Lech Dzienis rektorem Politechniki Białostockiej

Podczas środowego posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów, prof. Lech Dzienis  zdobył 90 głosów poparcia. (Kolegium liczy 100 elektorów, obecnych było 96, 5 głosów przeciw i 1 nieważny). Prof. Dzienis pełnił funkcję Rektora Politechniki Białostockiej przez ostatnie 4 lata, wcześniej był Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy.

Kontynuować dobre, rozwijać najlepsze, współpracować ze wszystkimi, osiągać cele oraz budować dobrą markę Politechniki Białostockiej - to motto programu działania na kolejne lata, jaki zaproponował prof. Dzienis.

Lech Dzienis urodził się w Krakowie w rodzinie z tradycjami inżynierskimi. Studia magisterskie ukończył w 1976 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej i jako jej pracownik naukowy rozwijał zainteresowania związane z inżynierią komunalną. W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno – Budowlanym, zaś w roku 1993 na Politechnice Krakowskiej – na podstawie rozprawy „Niezawodność wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę” – otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 r. na Politechnice Wrocławskiej.

Z Politechniką Białostocką związany jest od 1983 roku. Od początku wykłada na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana, a następnie przez dwie kadencje (1996-1999 i 1999-2002) dziekana wydziału. Od 1995 r., z krótkimi przerwami, kieruje Katedrą Systemów Inżynierii Środowiska (daw. Katedra Ochrony Środowiska). Od 26 lat jestem członkiem Senatu Politechniki Białostockiej.

W trakcie pracy naukowej odbył wiele staży zagranicznych. Doświadczenie zdobywał m.in. w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno-Budowlanym (Rosja), University of South Florida (USA), czy też University of Connecticut (USA). W dorobku naukowym ma 55 prac monograficznych, 65 artykułów i referatów, 1 monografię książkową oraz 2 skrypty. Jest współautorem ponad 20 prac naukowo-badawczych, kierował 3 grantami KBN, był promotorem 7 prac doktorskich oraz 100 prac magisterskich i inżynierskich.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje aktywnie uczestnicząc w licznych gremiach, zarówno naukowych, eksperckich, jak i zawodowych. M.in. był członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, członkiem Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Był ekspertem Fundacji EKOFUNDUSZ. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej białostockiej spółki MPEC, a od 2009 roku jest przewodniczącym Rady Nadzorczej „Wodociągów Białostockich”. Ma też doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i biznesowej.

Jest autorem szeregu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki – projektantem ponad 120 oczyszczalni ścieków oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, z czego ok. 60 oczyszczalni w autorskim systemie SBR BIOGEST. Jest także prekursorem wdrożenia, pierwszych w Polsce instalacji autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów oraz nowatorskich instalacji do unieszkodliwiania odorów z terenu oczyszczalni ścieków.

Za swoją działalność naukową, zawodową i społeczną został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Budownictwa”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów