Prof. Przemysław Malinowski Rektorem PWSZ w Nysie

Profesor Przemysław Malinowski został wybrany na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na kadencję 2016/2020. Wybory odbyły się w piątek 11 marca 2016 roku. Nowy Rektor obejmie stanowisko z dniem 1 września bieżącego roku. Do tego dnia będzie Rektorem elektem.

Prof. Przemysław Malinowski od wielu lat związany jest zawodowo z PWSZ w Nysie. Od roku 2003 do 2012 pełnił funkcje:

 • Przewodniczącego uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia;
 • Przewodniczącego uczelnianej komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich;
 • Przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej;
 • Rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich;
 • Członka komitetu organizacyjnego Nyskiego Festiwalu Nauki;
 • Członka odwoławczej uczelnianej komisji pomocy materialnej dla studentów.

Co istotne, prof. Malinowski w kadencji 2006-2008 oraz 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. dydaktyki. Natomiast od roku 2012 jest Członkiem Senatu PWSZ w Nysie (przedstawicielem nauczycieli akademickich z wyboru).

W kadencji 2012-2016 pełni następujące funkcje:

 • Pełnomocnik rektora ds. badań naukowych;
 • Przewodniczący senackiej komisji ds. budżetu i finansów;
 • Rzecznik dyscyplinarny ds. studenckich;
 • Członek komisji ds. zatrudnień;
 • Opiekun nad dydaktycznym laboratorium chemicznym (2 pracownie).

Nowy Rektor PWSZ w Nysie pełni także funkcje w agendach rządowych:

 • od 2015 roku jest wiceprzewodniczącym grupy roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS-11) w Ministerstwie Rozwoju (poprzednio Ministerstwo Gospodarki);
 • w 2004 roku w Ministerstwie Środowiska pełnił funkcję członka zespołu specjalistów opracowujących przewodnik metodyczny, Najlepsze Dostępne Techniki (BAT), wytyczne dla branży chemicznej w Polsce.

Prof. Przemysław Malinowski jest autorem ponad 70 publikacji naukowych. Główne pola badawcze to technologie wytwarzania nawozów mineralnych, zagospodarowanie odpadów z różnych gałęzi gospodarki. Uczestniczył w siedmiu projektach badawczych finansowanych ze źródeł budżetowych (KBN, NCBiR).

Rektor elekt za swoją działalność w 2012 roku został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów