Prof. Tadeusz Markowski rektorem Politechniki Rzeszowskiej

Prof. Tadeusz Markowski został nowym rektorem Politechniki Rzeszowskiej. Głosowanie odbyło się 16 marca 2016 r. Na dwóch kandydatów głosowało 99 elektorów: przedstawicieli wszystkich wydziałów, samorządu studenckiego i jednostek pozawydziałowych. Prof. Tadeusz Markowski uzyskał 55 głosów, a prof. Marek Orkisz 43 głosy. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

Absolwent rzeszowskiego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego. Studiował na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej (Politechniki Rzeszowskiej).

Pracę zawodową rozpoczął jako asystent w Zakładzie Konstrukcji Maszyn; aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Konstrukcji Maszyn, którą kierował do 2015 r. Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, a także prorektora Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1999–2005 – przez dwie kadencje – był rektorem tej uczelni. Wzmocnił Politechnikę Rzeszowską pod względem kadrowym, podjął szereg ważnych inwestycji (m.in. nowe budynki, laboratoria badawcze, Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej). Skutecznie powstrzymał rządowe plany włączenia Politechniki do tworzonego wówczas w Rzeszowie uniwersytetu.

W 1990 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych – jako pierwszy absolwent rzeszowskiej uczelni. Specjalizuje się w zakresie konstrukcji maszyn, w tym w zagadnieniach związanych z przekładniami zębatymi. Autor lub współautor kilku monografii i skryptów, szeregu patentów i ponad 200 opracowań publikacyjnych, wśród których jest kilkadziesiąt prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W dorobku naukowym jest spora liczba recenzji prac doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich. Wypromował 5 doktorów (wszyscy są już po habilitacji), przy czym nadal prowadzi doktorantów (obecnie 2).

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów