Prof. Jan Szmidt rektorem Politechniki Warszawskiej

16 marca br. Kolegium elektorów Politechniki Warszawskiej dokonało wyboru Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020. Został nim dotychczasowy Rektor, profesor Jan Szmidt. Profesor Jan Szmidt był jedynym kandydatem na Rektora Politechniki Warszawskiej. W głosowaniu kolegium elektorów, wyłonionym ze społeczności akademickiej, otrzymał 101 głosów. Na ogólną liczbę 125 elektorów - na posiedzeniu wyborczym obecnych było 121 elektorów - wszystkie oddane głosy były ważne.

Głównym założeniem programu wyborczego przedstawionego przez profesora Jana Szmidta jest dążenie do nadania Politechnice Warszawskiej charakteru uniwersytetu badawczego, poprzez m.in. efektywne wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, racjonalne wykorzystanie zrealizowanych w poprzedniej kadencji inwestycji, silne powiązanie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz tworzenie warunków do rozwoju najzdolniejszych studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej i naukowo- dydaktycznej (więcej informacji na stronie www.janszmidt.pl).

Zainteresowania badawcze profesora Jana Szmidta dotyczą głównie technik plazmowych na potrzeby wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych i półprzewodnikowych oraz wykorzystywania plazmy w processingu struktur i przyrządów półprzewodnikowych. Profesor specjalizuje się również w zagadnieniach dotyczących wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji struktur i przyrządów półprzewodnikowych głównie z udziałem szerokopasmowych półprzewodników tj. diamentu, GaN, SiC i grafenu. Potwierdza to szereg publikacji w znaczących czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej. W dorobku naukowym profesora Jana Szmidta znajdują się m.in. cztery monografie, ponad 400 publikacji naukowych, rozprawy, książki, skrypty, artykuły i komunikaty naukowe, prace naukowo-badawcze. Jest współautorem lub autorem 12 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych (szczegółowy biogram znajduje się na stronie www.janszmidt.pl).

Zgodnie z kalendarzem wyborczym prezentacja kandydatów na prorektorów odbędzie się 21 marca br., zaś wybory prorektorów - 23 marca w Małej Auli PW. Wybory dziekanów odbędą się na zebraniach kolegiów elektorów w dniach 14-19 kwietnia br.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki