Prof. Ryszard Górecki rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. Ryszard Górecki, dotychczasowy rektor i jedyny kandydat na stanowisko rektora ponownie został wybrany (16.03) na stanowisko rektora na kadencję 2016-2020. Wyboru dokonało 116 elektorów, rektor-elekt otrzymał 95 głosów za,  15 przeciw i żadnego wstrzymującego się. Kolegium elektorów wybrało także prorektorów

- Dziękuję za zaufanie. Dziękuję tym wszystkim, którzy ze mną pracowali dla dobra uczelni. Dalej będę pracować dla jej dobra. Niektórzy ludzie mają to szczęście, że mogą życie poświecić jakiejś sprawie. Dla mnie tą sprawą jest nasz Uniwersytet, chociaż wiele razy odbywało się to kosztem mojej rodziny – powiedział rektor dziękując za wybór.

Na stronie uczelni prof. Górecki zamieścił list do akademickiej społeczności:

Szanowni Państwo!
Pragnę serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie. Wszystkie głosy poparcia odbieram jako akceptację mojego programu dalszego rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję również tym, którzy nie oddali na mnie głosu. Jestem zwolennikiem demokracji i szanuję wszystkie decyzje. Ubolewam jedynie, że nie miałem w tych wyborach kontrkandydata. Szanowni Państwo! Jeśli można powiedzieć, że oddało się życie jakiejś sprawie, to dla mnie sprawą, której oddałem życie jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Pewnie najwłaściwiej byłoby powiedzieć, że jest najważniejszy, ale tuż po mojej rodzinie. Prawda jednak jest taka, że praca na rzecz uczelni wielokrotnie była ważniejsza, o czym wiedzą moi najbliżsi. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, prorektorom, dziękuję dziekanom wydziałów, profesorom, nauczycielom akademickim, studentom i całej społeczności naszego Uniwersytetu. Pragnę Państwa zapewnić, że tak, jak od 45 lat intensywnie pracuję na rzecz rozwoju kortowskiej uczelni, tak nadal dołożę wszystkich sił i starań, aby nasz Uniwersytet był perłą wśród polskich uczelni wyższych. prof. Ryszard Górecki rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. Górecki stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1979 r. przez Radę Wydziału Rolnego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (Polska) na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Fizjologiczno-biochemiczne właściwości maternalnie zróżnicowanych nasion grochu, bobiku i łubinu żółtego”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-fizjologii roślin został mu nadany w 1986 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Studia nad wigorem nasion roślin strączkowych”,  Olsztyn (Polska). Tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie fizjologii roślin otrzymał w 1993 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 2004 r. Kolejne funkcje administracyjne w strukturach uczelni to: kierownik Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin (1991 r.); prorektor Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn (1996-1999); rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1999-2008); dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2008-2010); rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2012 r. W latach 2005-2015 był senator RP VI, VII i VIII kadencji. Główne zainteresowania naukowe obejmują fizjologię i biochemię nasion, w a szczególności badania nad wigorem nasion. W ostatnich latach badania naukowe skupiały się na wyjaśnieniu podstaw molekularnych wartości użytkowej nasion roślin strączkowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli oligosacharydów rodziny rafinozy i galaktozylocyklitoli. Prowadzone badania dotyczą także biotechnologii roślin, w szczególności biologii molekularnej nasion. Jest autorem 125 publikacji w czasopismach naukowych, współautorem 6-ciu książek.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów