Prof. Zbigniew Osadowski rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. Zbigniew Osadowski został nowym rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski, w obecnej kadencji prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką, został wybrany na stanowisko rektora Akademii Pomorskiej na kadencję 2016-2020. Wygrał w pierwszej turze głosowania, pokonując prof. Joannę Bernagiewicz. Prof. Osadowski dostał 71 głosów elektorskich spośród 124 biorących udział w wyborach, na prof. Bernagiewicz głosowały 52 osoby.

Rektor-elekt zapowiedział działania wzmacniające ofertę Akademii Pomorskiej dla studentów i lokalnej społeczności. - Chcemy nadal wzmacniać te kierunki, które są naszym atutem. Nauki przyrodnicze, nauki ścisłe, bardziej rozwinąć nauki techniczne, kierunki o charakterze praktycznym, a jest to związane z naszym największym projektem tworzenia Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Również nie możemy zapominać o naukach humanistycznych i społecznych, bo chcę, by ten obszar był postrzegany jako równie ważny dla naszej społeczności i regionu.

Podczas prezentacji przed społecznością akademicką prof. Osadowski opowiedział się za kontynuacją działań obecnych władz AP.

Zbigniew Osadowski ma 45 lat, z wykształcenia jest geobotanikiem. Naukowo zajmuje się biologią. Jako pracownik Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody AP specjalizuje się w geobotanice i ochronie przyrody. Badał m.in. ekologię ekosystemów źródliskowych i torfowiskowych Pomorza. Ponadto zajmował się renaturyzacją mokradeł i modelowaniem matematycznym procesów ekologicznych.

W ciągu najbliższych trzech dni nowy rektor zgłosi Kolegium Elektorów kandydatów na stanowiska dwóch prorektorów. Wybory na te stanowiska odbędą się 6 kwietnia.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów