Prof. Grzegorz Kurzyński rektorem Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Prof. Grzegorz Kurzyński, kierownik katedry fortepianu AM, został wybrany (29.02) rektorem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020. Wygrał większością głosów, za prof. Kurzyńskim głosowało 29 osób, na kontrkandydatkę, prof. Marciniec-Mazur, dziekan wydziału instrumentalnego, głosy oddało 10 przedstawicieli uczelni. 14.03 odbyły się wybory prorektorów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W wyniku głosowania Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prorektorów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na kadencję 2016-2020: prof. dr hab. Helenę Tomaszek-Plewę - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki; prof. dra hab. Piotra Zaleskiego - Prorektora ds. Artystycznych i Naukowych.

Rektor-elekt jest pianistą. Ukończył studia pianistyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Włodzimierza Obidowicza w 1972 roku i Królewskie Konserwatorium w Brukseli w klasie prof. Jean Claude Vanden-Eydena w 1984 oraz podyplomowe studia mistrzowskie w Juilliard School of Music w Nowym Jorku w klasie prof. Josepha Kalichsteina i prof. Abbey Simona w 1987 roku.

W 1992 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki Rządu Belgijskiego, Fundacji Barbary Piaseckiej-Johnson w Stanach Zjednoczonych, otrzymał też prywatne stypendium wybitnego pianisty amerykańskiego Malcolma Fragera.

Od 1972 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, od 2001 r. kierownikiem Katedry Fortepianu, w latach 1999-2002 prorektorem ds. naukowo-dydaktycznych. W latach 2002-2008 był już rektorem tej uczelni. Wykładał także (1996-2002) wykładał również na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Jako solista i kameralista koncertował w Polsce, Anglii, Belgii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie, Luksemburgu, b. Czechosłowacji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Korei, Łotwie i we Włoszech. Był jurorem krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Zajmuje się nie tylko kształceniem, sam daje także koncerty, nagrał płytę z koncertem fortepianowym d-moll Johannesa Brahmsa z okazji 125-lecia nadania temu wielkiemu kompozytorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów