Prof. Maciej Sobczak rektorem Akademii Muzycznej w Gdańsku

Prof. dr hab. Maciej Sobczak, obecny rektor AM, został (7.03) ponownie rektorem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2016-2020. O wyborze spośród dwóch kandydatów: prof. dra hab. Waldemara Górskiego, dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, oraz prof. dra hab. Macieja Sobczaka, zadecydowało w pierwszej turze głosowania Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów, pracowników administracyjnych oraz studentów.

Wybory prorektorów zaplanowane są na 21 marca br.

Rektor-elekt (ur. 2 czerwca 1961 w Warszawie) studiował na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie skrzypiec u prof. Stefana Hermana, Anny Bator von Preis i prof. Mirosławy Pawlak. Uczelnię ukończył w 1985 r. i prowadzi na niej klasę skrzypiec. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych.

W latach 2003–2005 był prodziekanem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku, w latach 2005–2012 dziekanem tego wydziału. W kwietniu 2012 r.  został rektorem tej uczelni.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki